Lintjesregen in Noord-Limburg: Deze toppers ontvingen vandaag een lintje

Print
Lintjesregen in Noord-Limburg: Deze toppers ontvingen vandaag een lintje

Afbeelding: AN

Arcen / Belfeld / Velden / Schandelo / Venlo - Tal van Limburgers werden tijdens de traditionele lintjesregen koninklijk onderscheiden voor hun verdiensten. Tenzij anders vermeld, is iedereen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

ARCEN
Bèr Geurts (65) was in de jaren tachtig en negentig bestuurslid en voorzitter van voetbalclub DEV. Sinds 2011 is hij fotograaf van de plaatselijke carnavalsvereniging De Keieschiéters. Geurts is ook voorzitter van de Stichting Kruisen en Kapellen in Arcen en Velden. Verder begeleidde hij tussen 2011 en 2015 mensen met een beperking tijdens het Sociaal Café in Velden. Geurts houdt als vrijwilliger van de gemeente de Maasstraat schoon. Is materiaalman en loper van Team Arcen en deelnemer aan de Roparun. Regelt verkeer rond de Venloop én is collectant voor Goede Doelen Week.

BAARLO
Jan Dietz (74) was van 1987 tot 2013 onder meer penningmeester van tennisclub Tonido. Hij zette zich in voor de bouw van het nieuwe clubhuis en de renovatie van de tennisbanen. De koninklijke onderscheiding kreeg Dietz ook voor zijn werk als penningmeester van zowel de Petruskerk als de Reumavereniging Peel en Maas.

BELFELD
Voorzitter van de Heemkundige Kring in Tegelen Jos Wolbertus (61) was voor 2008 al bestuurslid van de heemkundeclub. Wolbertus schreef enkele boeken over de geschiedenis van Tegelen. Sinds 2013 is hij vrijwilliger bij de stichting Tegula Cultura. Hij was eerder bestuurslid en voorzitter van wijkraad St. Joseph. Bij Noordkern in Tegelen was hij secretaris.

Mien Bongaerts-Ottenheim (74) is sinds 2002 secretaris van de stichting Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld. Van 1980 tot 2004 nam ze het initiatief voor de Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw in Tegelen. Ook was ze van 1996 tot 2014 vrijwilliger bij de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld. Ze zette zich tussen 2004 en 2007 in voor het behoud en de renovatie van het zorgbad op het terrein van Maria Auxiliatrix in Venlo.

BLERICK
Mede vanwege zijn verdiensten voor de handbalvereniging in Venlo kreeg Pierre Geurts (76) een lintje. Hij was tussen 1965 en 2002 mede-oprichter, bestuurslid en trainer van de sportclub. Geurts is sinds 1975 ook bestuurslid van gemeenschapshuis De Witte Kerk. Hij werkte voor de jeugd, het kindervakantiewerk en de carnaval. Vanaf 2010 is hij lid en secretaris van sociëteit De Flarussen in Blerick. Sinds 2011 is hij secretaris van golfclub De Berckt.

Bij voetbalvereniging SV Blerick is André Wagemans (55) al sinds 1975 actief als vrijwilliger. Hij was teamleider van diverse elftallen, maakte deel uit van de werkgroep SVB 2000 en de begeleidingscommissie nieuw bestuur. Sinds 1987 is hij redactielid van het clubblad, medeorganisator van (internationale) toernooien, lid van de onderhoudscommissie, lid pr- en sponsorcommissie en sinds 2012 bestuurslid.

EGCHEL
De lijst van verdiensten van Miep Zeelen-Verbugt (71) is lang. Bestuurslid, penningmeester en voorzitter van Zij Actief, voorzitter van buurtvereniging De Hub, bestuurslid stichting Triduüm Peel en Maas en vrijwilliger bij gemeenschapshuis ’t Erf. Bij parochiecluster Sint Vincentius kunnen ze ook al jaren op mevrouw Zeelen rekenen net als bij de Goede Doelen Collecte Egchel en de Hoeskamer.

HOUT-BLERICK
Hai Berden (68) is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau wegens zijn grote verdiensten voor de regio op velerlei vlak. Sinds 1985 is hij eigenaar van Seacon Logistics Venlo en sinds 2011 directeur en aandeelhouder van de holding ASV Beheer in Venlo. Verder zet Berden zich al vele jaren in voor voetbalvereniging VVV-Venlo. In 2002 werd hij bestuurslid en voorzitter. Daarnaast is hij hoofdsponsor en stadionsponsor. Daarnaast was Berden maatschappelijk actief voor onder meer het Fonds Gehandi-captensport, Scouting Nederland, de Johan Cruyff courts en Kika. Bestuurlijk is Berden ook op diverse fronten actief geweest, onder andere voor de WAA in Venlo, NV Regio Venlo en de Adviesraad van Ondernemend Venlo.

José Duckers (74) uit Hout-Blerick is sinds 1988 voorzitter van de kledingcommissie van stichting Revue Gezelschap 'Rundje Blierick'. Inmiddels zijn vijf revues opgevoerd waaraan ongeveer l00 vrijwilligers meewerkten. Sinds 2010 is mevrouw Duckers lid van de kledingcommissie van sociëteit 'de Flarussen'. Daarnaast was de laureaat van 1966 tot 1973 jeugdbegeleider bij stichting Bijzondere zorg Genooierhof. 20 jaar (van 1969 tot 1989) was zij oprichter, leidster en vrijwilliger bij peuterspeelzaal Klein Duimpje. Tussen 1973 en 1995 was ze daarnaast bestuurslid voor Noord-Limburg bij de Werkgemeenschap Kindercentra Limburg (WKL). Verder had ze zitting in het bestuur van het Blariacum College in Blerick. En sinds 2007 is mevrouw Duckers mantelzorgster van haar broer.

Cock Ooms (63) is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 2002 bestuurslid en vicevoorzitter van de stichting Stadscomité Boètegewoeëne Boètezitting (BBZ). Daarnaast bekleedde hij diverse functies bij afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland in Venlo en omstreken. Ooms was tussen 2009 en 2017 mede-initiator voor het ontwikkelen van een fietsroute langs de Maas. Ook was hij bestuurslid van het Toeristisch Platform Maasduinen-Venlo.

Al vanaf 1995 is Jan Gelissen (70) voorzitter van gymnastiekvereniging Olympia in Blerick. Hij nam het initiatief voor meer samenwerking met overige gymnastiekverenigingen in Groot Venlo.

Zijn echtgenote Els Gelissen-Janssen (68) is sinds 1965 lid en vanaf 1980 bestuurslid van gymnastiekvereniging Olympia. Als vrijwilliger is ze betrokken bij het organiseren van de kampdagen en de jaarlijkse vrijwilligersdag. Ze is ook actief bij het gemeentearchief Venlo. Daar inventariseert ze het archief van Olympia.

KESSEL
Frans Boll (69) uit Kessel is al vanaf 1974 secretaris van buurtvereniging De Oude Kern, waarvoor hij ook folders maakt en verspreidt. Als vrijwilliger van voetbalclub Kessel verricht Boll vanaf het jaar 2000 allerlei klussen en onderhoudswerk.

LOTTUM
Ton Verstraelen (72), oud-directeur van de stichting het Limburgs Landschap, is onderscheiden omdat hij zich tussen 1973 en 1996 heeft ingezet voor natuur en landschap in Limburg. Ook is hij secretaris geweest van voetbalclub RKLVV (SV Lottum) en van Rotary Club Horst aan de Maas. Tussen 2005 en 2015 heeft hij zich vrijwillig ingezet als tuinman van stichting Kinderopvang ’t Nest. Verder is daar nog zijn werk voor stichting de Houthuizer Molen en het voorzitterschap van de stichting Vrienden van Museum De Kantfabriek.

MAASBREE
Wim Hoeben (73) is al sinds 1963 vrijwilliger en tot 2015 bestuurslid van het Rode Kruis in Maasbree, waar hij onder andere nieuwe vrijwilligers begeleidde en het kwartaalblad verzorgde. Hij was gediplomeerd ambulancebegeleider. Sinds 2005 is Hoeben vrijwilliger en bestuurslid van het dorpsoverleg.

Maasbreenaar Fred Peeters (56) was elf jaar raadslid en twee jaar wethouder voor de PvdA in de voormalige gemeente Maasbree. Per 1 januari 2010 fuseerde Maasbree, met Helden, Kessel en Meijel. Zo ontstond de gemeente Peel en Maas, waar Peeters van 2014 tot dit jaar raadslid was voor PvdA/GroenLinks.

MEIJEL
Toon de Leeuw
(74) zet zich als vrijwilliger volop in . Sinds 1981 voor het mannenkoor; sinds 1992 bij gemeenschapshuis D’n Binger en al ruim twintig jaar bij Harmonie Eendracht. Ook bij de EHBO-vereniging en LTC Meijel kunnen ze op hem rekenen. Bij de laatste club is hij ook al jaren bestuurslid. De onderscheiding geldt ook voor de periode 1970-1988 toen de Meijelnaar penningmeester en trainer was bij de RK Meijelse Sportvereniging Handbal.

REUVER
Miep Vossen-Ledant (77) is al sinds 1966 actief als vrijwilliger. Ze zette zich in voor een lagere school in Weert, organiseerde als lid van de personeelsvereniging van DAF Eindhoven tussen 1977 en 1989 veel activiteiten. Ze is nog steeds vrijwilliger bij het DAF-museum, waar ze onder meer rondleidingen geeft. Ze is vrijwilliger bij de Stichting Wereldkinderen en de Stichting tot steun aan de Dr. Reijntjes Dovenschool in Sri Lanka.

 Ardi Peeters-Janssen (76) vervult al sinds 1986 diverse taken voor de St. Lambertusparochie en onder meer daarvoor kreeg ze gisteren een lintje. Verder is ze bestuurslid van seniorenkoor Zanglust Vitaal en was ze vele jaren bestuurslid bij invalidenvereniging Sint Lidwina.

Vanaf 1980 is Hein Niessen (51) vrijwilliger bij het Rode Kruis en sinds 1992 bij de Zonnebloem. Ook zet hij zich in voor terreinonderhoud bij zwembad De Bercken en ziet hij toe op de veiligheid van de speeltoestellen.

VELDEN
Paul Berden (54) is vanaf 1992 koster en acoliet bij de parochie H. Andreas in Velden. Sinds 2001 is hij vrijwilliger bij het Platform Sociale Zekerheid in Venlo. Vanaf 2003 is Berden coördinator bij het plaatselijke Lourdescomité en betrokken bij de jaarlijkse collecte. Sinds een aantal jaar is hij ook vrijwilliger bij stichting De Pijler in Limburg. Dit is een netwerk voor ondersteuning, armoedebestrijding en sociale activering. Ook is Berden vrijwilliger bij het Huis van de Wijk in Velden en Venlo-Noord.

VENLO
Gerard Lunshof (79) is bevorderd van lid tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn eerdere koninklijke onderscheiding ontving Lunshof in 2006. Hij bekleedt sinds 1974 diverse functies binnen de Protestantse Gemeente Venlo en sinds 2002 binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Lunshof is sinds 2010 lid van de verenigingsraad van omroep NCRV en de federatieraad van de KRO-NCRV. Tussen 2005 en 2017 was hij voorzitter van de bewonersvereniging van bungalowpark De Westeneng op De Veluwe. In die periode is onder meer de relatie tussen de bewoners van het park en de omgeving verbeterd.

Jarenlang zette Peter Konings (64) zich in voor de Gehandicaptenraad Venlo. Zo zat hij vanaf 1998 in het bestuur waar hij zich onder andere bezighield met toegankelijkheid op de Floriade in 2012. Konings is mede vanwege deze inspanningen benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 2005 lid van de Adviesraad Sociaal Domein, dat het gemeentebestuur van advies voorziet. Ook is Konings sinds 2006 adviseur Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid voor de provincie. Hij beoordeelt bouwtekeningen, geeft cursussen en controleert bussen en bushaltes op toegankelijkheid.

Marianne Hollaar-Wildeman (73) vervult sinds 1996 diverse vrijwilligersfuncties binnen de Protestantse Gemeente Venlo. Vanaf 2005 is ze ook vrijwilliger bij de stichting Afasie Noord-Limburg. Tussen 2008 en 2012 was ze voorzitter van de Frauenkring Krefeld-Venlo. Deze vereniging bevordert de betrekkingen tussen de inwoners van beide plaatsen. Van 2008 tot 2016 was ze bestuurslid van bridgeclub De Koel in Venlo.

Funs Peeters (89) was sinds 1973 lid en secretaris van de commissie Algemene Zaken van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. Hij is vanaf 1993 (bestuurs)lid geweest van Sociëteit Prins van Oranje in Venlo. Sinds 1995 is Peeters bestuurslid en voorzitter (1998-2010) van het Wijkoverleg Venlo Noord. Hij zette zich in voor de opzet en ontwikkeling van de wijkgerichte aanpak en preventie van criminaliteit. Nu is hij nog columnist van de wijkkrant. Tussen 1973 en 1993 was Peeters penningmeester van stichting Comité Kinderfeesten Venlo. Die probeert oude tradities voor kinderen levendig te houden. Van 1993 tot 2014 was Peeters stadsgids voor de VVV.

TEGELEN
Annie van Oijen-Peters (75) is sinds 1989 mantelzorger van een mevrouw die rolstoelgebonden is. Vanaf 1992 is ze vrijwilliger bij het kerkkoor van de H. Hartparochie in Tegelen. Sinds 1992 is ze hoofd van de dagopvang en activiteitenbegeleider bij Picus.

Diverse functies bekleedt Hans Schreurs (59) sinds 1989 bij voetbalvereniging SC Irene in Tegelen. Bij de voetbalclub was hij penningmeester (1987-2007), voorzitter (2007-2012) en lid van de raad van advies en de normen- en waardencommissie (2012-heden). In 2006 werd hij bestuurslid van Ondernemend Venlo, Trade Port Zuid en Parkmanagement Venlo. Sinds 2013 is Schreurs penningmeester van het Toon Hermans Huis in Venlo.

Wiel Achten (63) was tussen 1976 en 2016 voorzitter van de stichting Kindervakantiewerk in Tegelen. Sinds 2013 is hij bestuurslid van het Huis van de Wijk De Glazenap in Tegelen. Vanaf dat jaar is hij ook voorzitter van de werkgroep Wijkzaken in de wijk Op de Heide.

Paul Tacken (71) is sinds 1996 vrijwilliger bij verzorgingshuizen Martinushof (1996-2011) en De Nieuwe Munt (vanaf 2011). Tacken is pastoraal werker in de wijk de Nieuwe Munt. Vanaf 2010 is Tacken bestuurslid van mannenkoor de Mal-Maaszengers in Belfeld. Eind jaren negentig was hij oprichter, dirigent en archivaris van kinderkoor De Martijntje van de Sint-Martinuskerk.

Zijn echtgenote Hélène Tacken-Hovens (70) kreeg eveneens een lintje. Zij is sinds 1987 vrijwilliger bij de Sint-Martinuskerk in Tegelen. Ze is ook sinds 2006 vrijwilliger bij de verzorgingshuizen Martinushof (2006-2011) en De Nieuwe Munt (vanaf 2011). In De Nieuwe Munt is ze pastoraal medewerker en activiteitenbegeleider. Ze is ook pastoraal werker bij Zorgcentrum St. Julia in Tegelen. Tacken-Hovens was ook actief voor en bij jeugdbeweging Ut Roëd Dörp, korfbalvereniging de Vonckel Girls in Meterik en basisschool Sint-Jozef in Tegelen.

Dertig jaar lang was Herm Janssen (74) vrijwilliger bij de stichting Passiespelen in Tegelen. Janssen werkte ook mee aan het onderhouden en opknappen van theater De Doolhof in Tegelen. Daarnaast is hij voorzitter van de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten in de regio Noord-Limburg, vrijwilliger bij het buurtpreventieteam in Tegelen en stichting Emmaus Feniks. Bij de plaatselijke toneelvereniging Zet Door werd hij in 1971 bestuurslid en was hij ook voorzitter (1993-2009).

AFFERDEN
Nic Salden (65) zet zich in voor diverse organisaties in zijn woonplaats. Hij is voorzitter van Stichting De Alverman, die het in 2010 geopende nieuwe sportpark voorbereidde. Verder is hij sinds 2011 vrijwilliger (eerst als deelnemer, later als fondsenwerver) bij de Big Challenge, onderdeel van de Alpe d’HuZes. Ook is hij lid van de Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden, die zich bezighoudt met huisvesting van verenigingen en is hij bestuurslid bij de Stichting Behoud Kasteelruïne Bleijenbeek.

Toon van Heesch (70) is actief voor het biljarten voor mensen met beperkingen, G-sporters. Maar er is meer, blijkt uit de opsomming van burgemeester Pelzer. Een greep daaruit: voetbalvereniging HRC’27, de biljartkring Noord-Limburg, de voormalige korfbalvereniging AKoSpo en biljartclub ABC ’t Töpke. 

BERGEN
Kithy van Berlo-Weijs (52) is actief op diverse vlakken in haar dorp. Sinds 2004 is ze bestuurslid van de ouderraad van de Daltonschool De Klimop; sinds 2012 is ze er drie dagen per week conciërge. Ook zet ze zich in voor Stichting |Vakantiewerk Bergen, is ze bestuurslid van carnavalsvereniging De Erdmennekes en bestuurslid bij voetbalvereniging Montagnards.

Hij was het boegbeeld van Stichting Het Limburgs Landschap. Tussen 1996 en 1 april vorig jaar zette hij zich op velerlei vlak in voor natuur en landschap. Eerder werd hij daarvoor al benoemd tot Limburger van Verdienste. Ger Frenken was en is actief voor meer dan tien organisaties die zich bezighouden met natuur en landschap, waaronder het NK Maasheggenvlechten, Stichting Limburgse Kastelen, de Nederlandse Bosbouwvereniging, de Faunabeheereenheid Limburg en het Erfgoedplatform Limburg.

GENNEP
Hij is al jaren voorzitter van de Dawda Stichting Gambia, die in het Afrikaanse land onder meer een bieb en een kippenfarm bouwde. Daarom is de 63-jarige Eric Corstjens kponinklijk onderscheiden. De onderscheiding geldt ook voor zijn inzet voor de ‘Papierenbrigade’ en voetbalclub Vitesse ’08. Corstjens is tevens voorzitter van De Zonnebloem Gennep.

Johan Smedema (78) is medeoprichter en secretaris van de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis. Sinds 1984 is hij actief voor de VVD-Gennep en de VVD-Maasland als campagneleider, bestuurslid en voorzitter van de jubileumcommissie. Hij was medeoprichter van de Stichting Jeugdkamp Boemerang.

Michiel Ponjee (68) is als penningmeester actief bij Summmertime Gennep en de stichting Kinderboerderij in zijn woonplaats. Hij was vorig jaar actief bij de viering van 400 jaar Stadhuis. Ook bij de carnavalsvereniging en de Mèrtzitting kunnen ze altijd op Ponjee rekenen.

HORST
Riek Raassens-Jeucken (67) verzorgt al meer dan twintig jaar haar broer Lambert die zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapt is. Sinds 2002 woont Lambert bij haar en haar echtgenoot in huis. Voor haar pensionering was ze zelfstandig coupeuse, maar vanwege de zorg voor haar broer heeft ze opdrachten af moeten slaan.

LOTTUM
Ton Verstraelen (72) zette zich tussen 1973 en 1996 in voor natuur en landschap in Limburg. Ook is hij secretaris geweest van voetbalclub RKLVV (SV Lottum) en van Rotary Club Horst aan de Maas. Tussen 2005 en 2015 heeft hij zich vrijwillig ingezet als tuinman van stichting Kinderopvang ’t Nest. Verder is daar nog zijn werk voor stichting de Houthuizer Molen en het voorzitterschap van de stichting Vrienden van Museum De Kantfabriek.

MELDERSLO
De 61-jarige Jan Gubbels kreeg een lintje omdat hij zich al sinds 1972 inzet voor de voetbalclub. Eerst was dat RKSV Melderslo, nu SV Melderslo. Leider jeugd en veteranen, grensrechter, de onderhoudsploeg, scheidsrechter; hij heeft het allemaal gedaan. Verder is Gubbels 24 jaar secretaris van muziekvereniging Eendracht Melderslo. Die functie heeft hij tot 2010 ook bij de Ald Preense van De Vlaskop bekleed.

Wim Heldens (61), doet sinds 1987 vrijwilligerswerk voor muziekvereniging Eendracht Melderslo. Hij was en is penningmeester, bestuurslid en voorzitter van de commissie Jeugd en Opleiding. Tussen 1990 en 2006 is hij muzikaal leider van blaasorkest Die Merlo Freunde geweest. Toen Melderslo in 2015-2016 het honderdjarige bestaan vierde, heeft hij mede het evenement ‘Vrienden van de Melderse Live’ georganiseerd. Verder is hij penningmeester van de Ald Preense van De Vlaskop.

Peter van Lipzig (61), de oud-voorzitter en -penningmeester van carnavalsvereniging De Vlaskop. kreeg ook een lintje. Van 1972 tot 1978 was hij eveneens voorzitter van KPJ-Melderslo en tussen 1990 en 1992 heeft hij zich ingezet voor ponyclub De Dravertjes Melderslo. Momenteel is hij voorzitter van MFC de Zwingel.

Jan Schrage (70) in onderscheiden voor zijn werk als secretaris van de FNV vakgroep financiën Venlo. Ook is hij dertig jaar secretaris geweest van de ondernemingsraad bij zijn werkgever belastingdienst/douane. Hij heeft altijd de belangen van werknemers behartigd. Sinds 2006 is hij voorzitter van de Imkervereniging Horst e.o en sinds 2013 zit hij in het hoofdbestuur van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging.

MILSBEEK
Koos Jaspers (69) stond een aan de wieg van volleybalclub Net-In. Sinds 1985 is ze jeugdleider bij de korfbaltak van SV Milsbeek. Ze begeleidt alleenstaande vrouwen tijdens reizen, gaat op vakantie met mensen met een verstandelijke beperking en is actief voor de Soos van Koos.

OOSTRUM
Martin Wijnhoven
(65) is zeer intensief betrokken bij het bestrijden van verkeersonveiligheid in Limburg op diverse fronten. Hij gaf onder andere verkeersvoorlichting op basisscholen, verzorgde campagnes rondom alcoholmisbruik, gebruik van autogordels, snelheid of verlichting. Hij organiseerde fietskeuringen voor scholieren, rijvaardigheidsritten voor senioren en adviseerde bij verkeersonveilige situaties. Later werd hij bestuurslid bij Veilig Verkeer Nederland District Limburg Noord. Ook de Stichting Fietsvierdaagse Venray, de KBO en Tennisclub Oostrum kunnen op zijn inzet rekenen. Sinds 1993 is hij politiek actief voor Samenwerking Venray, waarvoor hij ruim 20 jaar commissielid en raadslid is geweest. Vanaf 2015 is hij secretaris van de CDA-fractie.

OTTERSUM
Marian Leideritz (67) stak vorig jaar veel tijd in de activiteiten rond 400 jaar stadhuis Gennep. Ze is actief binnen de stichtingen Summertime en Evenementen Gennep. De Ottersumse was medeoprichter van onder meer de speel-o-theek, de kinderkleding- en speelgoedbeurs en de kerstmarkt Gennep. Ze was zes jaar secretaris van de werkgroep blindenhulp Lalibela. Ze is vrijwilliger bij Museum het Petershuis en betrokken bij de organisatie van concerten bij Cultureel Podium Roepaen.

SEVENUM
De 74-jarige Jac Aerts, drijvende kracht van zanggroep De Balkers, is van 1973 tot 1988 bestuurslid en wedstrijdsecretaris van voetbalclub Sparta ‘18 geweest en hij zwaait nu de scepter over zwemclub Kopje Onder. Sinds 2006 zet hij zich in voor judoclub Jigoro Kano Sevenum en sinds 2007 voor mannenkoor Die Sevensanghers.

Fun van Gassel (77) is al ruim twintig jaar coach voor hartpatiënten. Bij verschillende parochies en tussen 2001 en 2010 was Van Gassel vrijwilliger geestelijke verzorging bij Sevenheym. Als bestuurslid van het Gehandicapten Platform Horst aan de Maas heeft hij zich ingezet voor een betere leefbaarheid voor met name mensen met een beperking.

VENRAY
Jacqueline van den Heuvel-van den Munckhof (82) is al vanaf de tweede helft van de vorige eeuw een actieve vrijwilliger. In de beginjaren bij Kindervakantiewerk Venray en bij Jong Nederland. Al 33 jaar is zij als gastvrouw verbonden aan het Venrays Museum. Voor de ‘Kiendergarde’ (dansmarietjes) van carnavalsvereniging De Piëlhaas heeft zij ruim dertien jaar langde kleding verzorgd. Bij de Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg op locatie Vincentiushof organiseert zij al meer dan achttien jaar de wekelijkse muziekmiddag voor de cliënten. Verder is zij bestuurslid van Veldeke Venray. Als medeauteur heeft ze 2,5 jaar gewerkt aan de totstandkoming van het ‘Venrays Spreekwoordenboek’ en de gedichtenbundel ‘Uut de bovveste laaj’ (2013).

Bernie van Lierop (42) is sinds gisteren ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn jarenlange inzet voor het behoud van de eeuwenoude gildegeschiedenis, het behoud van dit cultureel erfgoed en het doorgeven van de tradities aan volgende generaties. Zo is hij al vanaf 2001 voorzitter van de Schutterij ‘t Zandakker Gilde St. Jan en vanaf 2013 algemeen secretaris van de Oud Limburgse Schutters Federatie (OLS). Hij stond mede aan de wieg van het Kinjer OLS. OMet de Schutterscombinatie Noord Limburg organiseert Van Lierop elk voorjaar vier schietwedstrijden voor tien schutterijen als voorbereiding op het OLS. Vanaf 2007 is hij redactielid van het Limburgs Schutterstijdschrift. Hij is verder politiek actief voor Samenwerking Venray. Ook zet hij zich in voor de Stichting Winterpret Venray, de Nobele Orde der Papegay Antwerpen, de medezeggenschapsraad en ouderraad van basisschool de Vlaswei, voor Jantje Beton, het Sinterklaascomité en carnavalsvereniging De Pielhaan.

In 2003 was hij mede-oprichter van biljartclub ABC ’t Töpke in Afferden en voor al zijn vrijwilligerswerk daar sindsdien - sinds 2004 is hij er voorzitter - kreeg  Toon van Heesch (70) een lintje. Verder was hij in het verleden actief voor voetbalvereniging HRC ’27, de Biljartkring Noord-Limburg en korfbalvereniging AKoSpo.

Wim Thielen (57) was in 1999 een van de oprichters van de wijkraad Antoniusveld. Nog steeds leidt hij de wijkraad. Daarnaast ijvert Thielen al jaren voor de aanleg van glasvezel. Van 2007 tot 2016 was hij bestuursvoorzitter van het CDA Venray. Ook bij de Rotary Horst/Venray is Thielen al bijna tien jaar actief. Als voorzitter van Youth Services organiseerde hij in 2015 een Summercamp. Ook is hij lid geweest van de MR van basisschool De Foekepot en van de GMR van de scholenkoepel SPOV.

Sjeng Ewalds (66) mag zich sinds gisteren ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij zet zich al vele jaren in voor het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) in diverse bestuursfuncties. Vanuit het LGOG was hij lid van de klankbordgroep begraafplaats Boschhuizen. Ook was hij bestuurslid bij de Protestants Christelijke basisschool De Hommel, medeauteur van het jubileumboek ‘50 jaar Protestantse School in Venray’ en medeorganisator van het 50-jarig bestaansfeest van De Hommel. Daarnaast werkte Ewalds mee aan diverse onderzoeken en publicaties, onder andere over het onderduiken van Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de uitzending van dienstplichtige militairen uit Venray naar Nederlands-Indië en de historie van de Molukse gemeenschap in Venray. Sinds 2005 is hij voorzitter van Persatuan Anak Risaporie Henalatu di Nederland (Kumpulan). Deze vereniging ondersteunt familieleden in Indonesië.

Dorine Pappers-Manders (69) zet zich al bijna dertig jaar in als vrijwilliger. Bij de Wereldwinkel Venray was ze bestuurslid en coördineert ze de inzet en scholing van de vrijwilligers. Zij was onder andere een gedreven ambassadeur voor Fair Trade Koffie. Zij lobbyde hiervoor bij scholen, kerken, instellingen en bedrijven. Sinds 2006 is zij vrijwilliger bij de kookgroep van St. Hospice Zenit. Zij heeft zich ook bezig gehouden met het inzamelen voor de Voedselbank en was jarenlang lid van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad van basisschool de Foekepot. Als collectant is Dorine actief voor onder andere het MS-fonds, de Maag-Lever-Darm-Stichting, Novib en de laatste jaren voor Goede Doelen Venray.

Meer dan 25 jaar al zet Trees Cadirci-Claessens (69)zich in voor Vocaal Ensemble Ars Musica, Stichting Centrum voor Ouderen De Kemphaan en KBO Venray. Bij Ars Musica verzorgt ze onder meer de ledenactiviteiten. Daarnaast verzorgt zij al twintig jaar het secretariaat. Bij het Centrum voor Ouderen De Kemphaan is zij twee dagen in de week te vinden als vrijwilliger. Sinds 2009 is ze daarnaast ook bestuurslid van de KBO.

VEULEN
Theo Mulders (59) zet zich al jaren in voor de dorpsraad. Zijn kennis en kunde kwamen specifiek van pas bij de beoordeling en behandeling van woningbouw- en bestemmingsplannen. Tevens schreef hij het complete dorpsontwikkelingsplan. Verder is hij actief bij carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen, buurtvereniging ‘t Veulens achterland’ en het vijfjaarlijks evenement ‘Veulens Historie Herleeft’. Daarnaast was hij als bestuurder actief in het schoolbestuur van de basisschool, in de overkoepelende organisatie van schoolbesturen SKPOV en in de ouderraad van het Raayland College. Ook was hij achttien jaar actief voor de lokale partij Samenwerking Venray, waarvan zestien jaar als raadslid en commissielid.

WANSSUM
Jan Deenen (56) is al vele jaren bestuurslid en voorzitter van de dorpsraad. Verder is hij actief in diverse werkgroepen en in de Stichting Dorpsradenoverleg Venray. Als voorzitter van de dorpsraad is hij op een intensieve manier betrokken bij het grootschalige gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum. Daarnaast is hij vrijwilliger bij verschillende verenigingen. Zo was hij voorzitter van CV De Wiendbuul in Wanssum waar hij in 1991 uitgeroepen is tot prins Jan Xe. Daarnaast was hij penningmeester bij Kindervakantiewerk Wanssum-Geijsteren en voorzitter bij buurtvereniging Rond den Haard. Bij SV United was hij bestuurslid en scheidsrechter. Als medeoprichter van ‘Tienerplus’ in Wanssum organiseerde hij activiteiten voor de jeugd van 13-16 jaar en ook bij de Mudcross zat hij in de organisatie.

WELL
Omdat hij al ruim 45 jaar actief is voor het St. Antoniusgilde in Well, is Jan Wolters (69) onderscheiden. Hij was er twintig jaar lid van het muziekkorps, drie keer koning en een keer gemeentekoning. Sinds de jaren tachtig speelt hij een belangrijke rol bij het onderhoud van de schietbomen. Verder is Jan Wolters al sinds 2009 kaderlid van de KBO en sinds acht jaar lid van de dorpsraad.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Ruim 110.000 tevreden lezers gingen je al voor.

Bekijk de actie-abonnementen