Lintjesregen in Midden-Limburg: Deze toppers ontvingen vandaag een lintje

Print
Lintjesregen in Midden-Limburg: Deze toppers ontvingen vandaag een lintje

Afbeelding: AN

Tal van Limburgers werden tijdens de traditionele lintjesregen koninklijk onderscheiden voor hun verdiensten. Tenzij anders vermeld, is iedereen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

ALTWEERTERHEIDE
Truus Stultiens-Soentjens is vrijwilligster bij de dorpsraad Altweerterheide en bestuurslid bij Zij Actief. Verder is de gedecoreerde mantelzorgster en vrijwilligster bij de Sponsorwinkel Weert.

BEESEL
Toon Claessen (79) was vijftig jaar actief lid en penningmeester van het Kerkelijk Gregoriaans Zangkoor in zijn dorp. Tussen 1983 en en 2004 was hij beheerder van gemeenschapshuis Sint Joris. Ook omdat hij van 1997 tot 2013 lid was van het kerkbestuur. Als vrijwilliger bij Ouderenvereniging Beesel verzorgt hij het vervoer naar de dagbesteding.

BAEXEM
De 55-jarige Thijs Naus is al decennialang actief bij schutterij-drumband Sint Jan in Baexem. Na eerst bestuurslid en secretaris te zijn geweest is hij sinds 1993 voorzitter van de vereniging. Sinds een jaar of zes is hij tevens vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Plekploasters.

BUGGENUM
De dieren van het dierenparkje in Haelen kunnen al ruim twintig jaar rekenen op Ben Leijnse (75). Sinds 1996 verzorgt hij de dieren. Sinds 2010 is hij ook penningmeester van de Seniorenvereniging Buggenum. Tevens is hij sinds enkele jaren bestuurslid van de stichting Gemeenschapshuis De Roffert in Buggenum.

ECHT
Frans Aben (75) verricht al vele jaren vrijwilligerswerk, onder meer voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, waar hij vanaf 2002 meerdere functies vervulde. Aben is nog steeds actief als coördinator van de jurycommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en zet zich in voor Stichting Klankbordgroep Groot Peij.

HERKENBOSCH
Hanne Wiegant-Klijnstra (71) is sinds 2012 betrokken bij de Open Bieb Herkenbosch, die ze mede heeft opgericht. Verder is ze sinds 2014 vrijwilliger bij basisschool De Berensprong waar ze ondersteunt bij leestoetsen, kinderen adviseert bij de keuze van boeken en helpt in de schoolbibliotheek. Sinds 2015 is ze taalinstructeur bij Stichting Menswel waar ze zelf haar leshulpmiddelen bedacht. 

HERTEN
Kees van der Zwaan (74) is onderscheiden wegens zijn twintigjarige inzet voor de Stichting Oude Kerkhof. Hij was bestuurslid, organiseerde rondleidingen en activiteiten voor vrijwilligers. Daarnaast begeleidde hij mensen die een graf wilden laten restaureren. Hij betrok leerlingen van Gilde-opleidingen bij de restauraties. Sinds 2016 is hij adviseur van de stichting.

HEYTHUYSEN
Seniorenvereniging Oog voor Senioren kan al jarenlang rekenen op de inzet van kersvers lid in de Orde van Oranje-Nassau Ben Beijnsberger (76). In het verleden zette hij zich onder meer in voor tafeltje-dek-je als bezorger van maaltijden en was hij bestuurslid bij de Bechterew Vereniging Midden-Limburg.

Annie Beijnsberger-Beelen (74) is evenals haar echtgenoot onderscheiden. Ook zij is actief bij Seniorenvereniging Oog voor Senioren en was eveneens maaltijdbezorger bij tafeltje-dek-je. Tussen 2012 en 2015 was ze vrijwilliger bij zorgcentrum Beek en Bos.

Stichting PSW, atletiekvereniging Heythuysen, de Heitser Burenhulp, de Avond Wandel4daagse; Nanny Heffels-Overmars (64) heeft er vele uren vrijwilligerswerk ingestoken en doet dat bij verschillende organisaties nog steeds. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig organiseerde ze onder meer de sinterklaasintocht in Zwolle.

De 81-jarige Nel Sillekens-Vossen staat al sinds 1990 dag en nacht klaar voor haar man, die in dat jaar werd getroffen door een ernstige hersenziekte. Behalve dat ze de zorg had voor haar man moest ze ook het landbouwbedrijf runnen. Ze heeft zich veel moeten ontzeggen om haar man te verzorgen. Op de momenten dat haar man naar de dagopvang gaat, vindt Sillekens-Vossen nog tijd om een zieke buurvrouw bij te staan en het parochieblad te bezorgen.

HORN
Fransje Lemmen-Goedemans (68) is bedenkster en schrijfster van toneelstukken, vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Sjoapsköp en voorzitter van toneelvereniging Spelenderwijs. Ook de sinterklaasintocht en het Oranjecomité kunnen op haar inzet rekenen.

Voormalig gemeenteraadslid Anita van Vlodrop - van Kempen (51) is voor haar jarenlange raadslidmaatschap, eerst in de voormalige gemeente Haelen en daarna de gemeente Leudal, onderscheiden. Zij was actief voor Samen Verder.

KONINGSBOSCH
Hij zet zich al decennialang in voor Koningsbosch. De 56-jarige Jack Dijcks is sinds 1968 lid van het korps St. Joseph Koningsbosch. Hij is mede-oprichter en bestuurslid bij het Activiteiten Fluit- en Trommelkorps. Op sportief vlak is Dijcks vrijwilliger bij fusieclub Conventus ‘03, waar hij mede-oprichter van is. Eveneens is hij actief bij Speeltuinvoorziening Koningsbosch en is hij raadslid, lid van zorgcoöperatie De Boesj en carnavalsvereniging De Papegaai.

LEEUWEN
Riet Janssen-Brouns (76) is al meer dan dertig jaar lid en secretaris van Zangvereniging De Leeuwer Cantorij. Zij verzorgt de ledenadministratie en onderhoudt de contacten met de andere koren in de regio. Verder is zij lid van de muziekcommissie en zorgt ze voor uniforme kleding, werft sponsoren en bezoekt zij zieke leden van het koor.

LAAR
Ze was bestuurslid van de dorpsraad Laar en lid van de ouderraad van basisschool Sint Franciscus. Mia Aendekerk-Van Lier is daarbij nog steeds vrijwilliger van de Bonte Avond en van de Borstkankervereniging Nederland. Verder is ze bestuurslid van de Stichting Hart voor Laar.

LINNE
Marc Hilkens (43) nam afscheid als gemeenteraadslid voor Lokaal Belang. Omdat hij meer dan twaalf jaar volksvertegenwoordiger was, kreeg hij daarvoor een lintje. Van 2002 tot 2006 was hij raadslid van de voormalige gemeente Heel, tussen 2007 en 2018 van de gemeente Maasgouw.

MAASBRACHT
Victorien Rutten-van Lin (76) is al sinds 2006 vrijwilliger bij Proteion Sterrebosch in Thorn. Verder is ze al sinds 1998 mantelzorger. In het verleden was ze vijf jaar lang bestuurslid biok zwemclub Linne-Maasbracht.

Theo Hukkelhoven (82) is voor tal van organisaties actief (geweest). Hij is sinds 1990 koster, lector en acoliet bij de Heilig Hart van Jezus kerk. Sinds 2001 is hij secretaris van de werkgroep 300-jarig bestaan Loreto-kapel Maasbracht-Beek. Ook sinds dat jaar zet hij zich in voor de Interdiocesane Kostersbond. Verder is hij secretaris van de werkgroep Vastenactie, lid van de adviesraad Landelijke Vastenactie, lid van het cliëntenpanel Laurentius Ziekenhuis en vrijwillig docent Nederlandse taal aan anderstaligen. Verder was hij zeven jaar voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs Maasbracht en vier jaar bestuurslid van gemeenschapshuis ‘Baekerhoes’.

Huub Rovers (55) is al sinds 1990 vrijwilliger/jeugdleider en scheidsrechter bij Maasbracht-Baek Combinatie 2013 (voorheen Sportclub Brachterbeek). Ook is hij sinds 1999

voorzitter van carnavalsvereniging ‘de Hoonder’.

Voor zijn 21-jarig durend gemeenteraadswerk is Alcuin Thijssen (69) koninklijk onderscheiden. Van 1996 tot 2006 was hij raadslid in de voormalige gemeente Maasbracht en tussen 2007 en 2018 van de gemeente Maasgouw. Alcuin Thijssen was actief voor de VVD.

MAASNIEL
Arno Bendermacher (57) is al jarenlang maatschappelijk actief. In 1972 werd hij lid van voetbalclub SV Victoria, het huidige SVC2000. Tussen 1977 en 2000 was hij als vrijwilliger actief in diverse functies. Vanaf eind 2014 is hij er voorzitter. Verder is hij sinds 1995 bestuurslid en sinds 2013 voorzitter van Buurtvereniging Brikkenoven. Van 2004 tot 2008 was hij bestuurslid van het Regioteam Limburg van Kever Club Nederland en van 2009 tot 2010 was hij landelijk voorzitter van deze club.

MEIJEL
Toon de Leeuw
(74) zet zich als vrijwilliger in, sinds 1981 voor het mannenkoor; sinds 1992 bij gemeenschapshuis D’n Binger en al ruim twintig jaar bij Harmonie Eendracht. Ook bij de EHBO-vereniging en LTC Meijel kunnen ze op hem rekenen. Bij de laatste club is hij ook al jaren bestuurslid. Tussen 1970 en 1988 wqas hij penningmeester en trainer bij de RK Meijelse Sportvereniging Handbal.

MELICK
Sinds 1997 is Herman Meijers (63) vrijwilliger bij en secretaris van Toneelclub Melick. Hij regelt onder andere de accommodaties voor repetities en uitvoeringen en onderhoudt contacten met andere verenigingen. Verder was hij een aantal jaren secretaris van Harmonie Concordia uit Melick.

Ton Smeets uit Melick (64) is onderscheiden wegens zijn inzet voor Harmonie Concordia Melick. Hij is er actief sinds 1994. Hij was er bestuurslid, vice-voorzitter en voorzitter. In deze periode heeft de vereniging veel muzikale successen behaald. Ook is hij sinds 1994 lid van het onderhoudsteam Gebouwen.

NEDERWEERT
Jac van der Linden (65) is ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij kreeg de onderscheiding onder meer omdat hij bestuurslid van de Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers, afdeling Nederweert. Verder was hij bestuurslid van de Stichting Ouderencentrum Sint Joseph Nederweerten van de Vrienden van Harmonie Sint Joseph Nederweert. Ruim 20 jaar is hij actief lid van Rotary Weert en Land van Horne. Tevens was hij commissaris van de Stichting Loods Limburg en nu nog is hij

actief als bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Biswei. Sinds 2015 is hij actief lid van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

NEDERWEERT-EIND
Jos Thijssen (60) was onder meer bestuurslid van Motorsportvereniging De Peelrijders Nederweert; bestuurslid en voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Nederweert-Eind en van de CDA-afdeling Nederweert. Verder is hij adviseur Openluchtmuseum Eynderhoof en was hij vele jaren actief voor Festeynder. Nog steeds is Thijssen bestuurslid van Harmonie Pro Musica Nederweert-Eind.

Ze was bestuurslid van Peuterspeelzaal Klein Duimpje en lid van de oudervereniging van Basisschool Sint Gerardus. Maar Lies Loijen-Rietjens (66) was ook hulpmoeder en actief bij de schoolbibliotheek van Basisschool de Tweesprong. Verder maakte zij deel uit van de oudervereniging van R.K. MAVO Sint Willibrordus Nederweert; was ze bestuurslid van Zij Actief Sint Catharina en vrijwilligster voor de parochie Sint Gerardus Majella. Tevens zette ze zich in voor de zanggroep Young Forever en voor de dorpsraad. Nu is ze nog actief voor RKVV Eindse Boys en is zij vrijwilligster bij Openluchtmuseum Eynderhoof.

Chris Verstappen (53) is onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat heeft hij te danken aan zijn betrokkenheid bij Kindervakantiewerk Nederweert; Scouting Nederweert; waterscouting Mark Twain; het internationaal scoutingkamp Nederweert International Camp for European Scouts en bij Scouting regio Weert. Verder was hij actief bij Scouting Nederland. In juli 2017 werd hij voorzitter van Scouting Limburg. Verder was hij betrokken bij de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) dat in juli 2007 in Nederweert plaatsgevondt. Vanaf 2008 zet hij zich samen met anderen in voor de realisatie van een Leefbaarheidspark. In 2015 is hiervoor Stichting De Uijtwijck opgericht waarvan hij bestuurslid is.

NEER
De 73-jarige Piet Dirkx was in 1969 medeoprichter van buurtvereniging Hanssum en is er nog steeds actief. Ook de EHBO, heemkundevereniging Oos Naer en zangvereniging Maas- en Neergalm kunnen al jarenlang op de inzet van Dirkx rekenen. Tussen 1965 en 1998 was hij vrijwilliger bij de brandweer, onder meer als postcommandant in Neer.

Harry Huijsmans (68) vervult al jarenlang bestuursfuncties bij de EHBO, afdeling Neer en bij zangvereniging Maas- en Neergalm. Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij zorgboerderij Klooster Keyserbosch en bij de parochie Heilige Martinus Neer, Heibloem en Roggel.

NUNHEM
Leon Linssen (59) is jarenlang raadslid geweest. Eerst in de voormalige gemeente Haelen en sinds 2007 in de gemeente Leudal voor Samen Verder.

PEY
Meerdere verenigingen in Echt-Susteren kunnen al vanaf 1961 rekenen op de hulp van de 76-jarige Har Golsteijn. Momenteel zet hij zich met name in voor buurtvereniging St. Isidorus Peij, het Broederschap Ad Arbitrium Nostrum en voetbalclub E.V.V. Ook is Golsteijn verkeersregelaar voor stichting Menswel.

Tot drie keer toe werd ze herkozen als raadslid in Echt-Susteren. Riny Geelen (52) zette zich langer dan twaalf jaar in als volksvertegenwoordiger namens de Lijst Samenwerking. Afgelopen raadsverkiezingen werd ze niet herkozen.

POSTERHOLT
Wim Veelen (67) is sinds 1983 actief voor Harmonie Wilhelmina. Verder is hij sinds 2011 vrijwilliger bij basisschool Het Spick in Beesel waar hij tot 2005 als onderwijzer werkzaam was. In het verleden was hij verder actief voor Stichting Jeugd en Jongeren Roncalli uit Posterholt.

ROERMOND
Harm Schipper (64) is sinds gisteren ridder in de Orde van Oranje-Nassau . Hij is al bijna dertig jaar penningmeester van EHBO-vereniging Maasniel en vanaf 2014 penningmeester van EHBO Limburg. Tijdens zijn loopbaan bij de Douane was hij actief voor de Vakbond CNV (1978-2016) en de medezeggenschapsraad van de Douane (1990-2016). Al dertig jaar is Jeanette Schipper-Kleine Deters (64) vice-voorzitter van de EHBO-vereniging Maasniel. Als coördinator van de opleidingen draagt zij zorg voor alle aspecten die bij deze opleidingen komen kijken. Zij is ook actief als EHBO-er bij diverse evenementen in de regio zoals Samenloop voor Hoop en het Oud Limburgs Schuttersfeest.

Dursun Çelebi (66) zet zich al vele jaren in voor de integratie van de Turkse gemeenschap in de samenleving. Hij is vrijwilliger bij de Stichting Beraberlik in Rotterdam, bij de Mevlana Moskee in Boxtel en de Fatih Moskee in Roermond. Van 2012 tot 2016 was hij lid van de adviesraad Stichting Turks Islamitische Culturele Federatie te Rotterdam. Vanaf 1997 is hij voorzitter van Ozcan Çelebi Sociaal, Cultureel en Educatief Vereniging. Van 1990 tot 1996 was hij vice-voorzitter van de Turkse federatie in de Provincie Limburg en Brabant. Ook was hij bestuurslid van de Turks Sociale Culturele vereniging in Venlo en van 1987 tot 1996 voorzitter van de Tevhid Moskee in Venlo.

Ook Nevruz Özcan (58), voorzitter van de moskee in Roermond, zet zich al jaren in voor de Turkse gemeenschap. Binnen de Fatih Moskee is onder zijn leiding een actieve vrouwenbeweging ontstaan. Daarnaast biedt hij ruimte aan jongeren om zich te kunnen ontwikkelen.

Jos van Buel (68) is sinds gisteren ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bijna twintig jaar is hij vice-voorzitter van het kerkbestuur rectoraat OLV Tenhemelopening Kapel in ’t Zand en de Parochie Heilige Jozef, nu de pastorale eenheid Kapel in ’t Zand. Vanaf de oprichting in 2010 is hij penningmeester van de Stichting Gilde4U. Samen met de studenten van Gilde Opleidingen wordt ieder jaar een sociaal project opgezet in het buitenland. Van 2006 tot 2015 was hij secretaris van de Vincentiusvereniging Roermond.

Vanaf 2012 is hij behandelaar bij het Thom Hoofwijk Fonds. Via dit fonds worden bijdragen voor individuele noden verleend. In 2016 werd hij verfder secretaris van de Stichting Voedselbank Midden-Limburg. Ook is hij vijftien jaar geleden gestart met het schrijven van gedichten. Zijn bundels worden onder andere ingezet bij rouwverwerking.

SINT ODILIËNBERG
Sinds 1990 zet Margriet Schreurs-Verboeket (83) zich in voor de Stichting Pacea Domnului . Deze stichting zet zich in voor arme mensen, aanvankelijk in Polen en nu in Roemenië. Mevrouw Schreurs zorgt voor het vezamelen, controleren, wassen, herstellen en strijken van kleding en andere spullen en voor de opslag ervan. Verder is ze activiteitenbegeleidster voor senioren met een beperking bij het huiskamerproject van Zorgcentrum Bergh in Sint Odiliënberg. In het verleden was ze dertig jaar lang

vrijwillig consultatieverpleegkundige bij een huisarts, waar ze verantwoordelijk was voor het opvangen, meten en weten van peuters en kleuters. Verder was ze van 1970 tot 2000 collectecoördinator voor de Nederlandse Hartstichting.

STRAMPROY
Naud Aendekerk is onderscheiden omdat hij veel vrijwilligerswerk doet voor Kindervakantiewerk; de dorpsraad; de Stichting Heyerkapel en de Rijwiel Hulpmotor Club Nederland. Verder was hij in 2006 en 2013 vrijwilliger bij het Oud Limburgs Schuttersfeest.

Een hele lijst met activiteiten bezorgde Maartje Dokter-Slingerland een onderscheiding. Zo was ze onder meer voorzitter van de Jeugdvereniging Nederlands Hervormde Kerk in Woubrugge en leidster van de Crèche Gereformeerde Kerk in Zoetermeer - Benthuizen. Nu is ze nog voorzitter secretaris van de Christelijk Maatschappelijk Vrouwenbeweging De Passage afdeling Weert en facilitair ondersteuner KBO afdeling Stramproy.

TUNGELROY
Ook Frank van Roij heeft vrijwilligersbloed in de aderen. Hij is leider en bestuurslid van Scouting Kardinaal Mindszenty in Tungelroy; coördinator Cleanen Sanitair Bospop en bestuurslid bij de Stichting Scouting Regio Weert. Verder spelbegeleider bij Greep naar de Hoorn; voorzitter carnavalsvereniging Sangerdaags Ongemoodj; regiocoördinator collecte Jantje Beton en penningmeester bij de Stichting Wielerronde Tungelroy.

SUSTEREN
De 65-jarige Harrie Houben is sinds 1982 bestuurslid en collectant bij KWF Kankerbestrijding. Tien jaar later ging hij ook bij Buddyzorg Limburg, en na de eeuwwisseling ging hij aan de slag bij Stichting Thuiszorg Centrale De Brug. Ook is hij actief bij het hospice Mariaveld Susteren. Toen hij gezondheidsproblemen kreeg, werden wat activiteiten op een laag pitje gezet, maar hij stopte nooit helemaal. Nu het weer wat beter gaat, heeft hij aangegeven het langzaamaan weer op te gaan pakken.

Voormalig CDA-gemeenteraadslid Peter Cox (63) werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart niet herkozen. Cox was negentien jaar volksvertegenwoordiger - eerst voor de voormalige gemeente Susteren, daarna van de fusiegemeente - en werd daarom koninklijk onderscheiden.

SWALMEN
Piet Reijnders (64) mag met recht de ‘facilitaire duizendpoot’ van Swalmen worden genoemd. In 1994 werd de Swalmer Harmoniezaal gesloten. De directie van BC Broekhin in Swalmen stelde de aula ter beschikking en vanaf dat moment is Reijnders het aanspreekpunt voor de verenigingen in Swalmen. Daarnaast is hij sinds 1996 vrijwilliger bij Kindervakantiewerk Swalmen. Vanaf 2000 is hij lid van het Sint Nicolaas comité Swalmen en vertolkt hij sinds 2011 de rol van hulpsinterklaas. Van 1996 tot 2011 (met een onderbreking in 2005) was hij lid van de Vrijwillige Brandweer Swalmen. Hij maakt ook deel uit van de organisatie die de jaarlijkse St. Maartensviering organiseert in Swalmen.

Harrie Beurskens (69) was van 1963 tot 2004 actief voor de parochiegemeenschap Het Woord Gods in Swalmen. Vanaf 2006 is hij penningmeester van de Stichting Swalmen – Marktredwitz. Met deze stad in Zuid-Duitsland is de voormalige gemeente Swalmen een stedenband aangegaan die later is overgenomen door de gemeente Roermond. Van 2007-2015 was hij als vrijwilliger actief als kok in het Hospice Franciscus Weert. Sinds 2000 is hij bestuurslid bij het CDA.

Voormalig gemeenteraadslid Bert Ramakers (60) kreeg een lintje voor zijn werk als volksvertegenwoordiger. Hij was sinds 2002, met een korte onderbreking, raadslid voor Demokraten Swalmen. Ramakers is twaalf jaar raadslid geweest.

VLODROP
Thea Dingemanse (65) is onderscheiden wegens haar jarenlange inzet voor De Zonnebloem. Ze was van 1993 tot 2010 bestuurslid Bezoekwerk en is sinds 2010 plaatsvervangend voorzitter en bestuurslid Activiteiten. Verder organiseert ze de Nationale Ziekendag.

Wegens zijn inzet voor een aantal organisaties kreeg Jan op de Kamp (83) een lintje. Sinds 1993 is hij voorzitter van De Zonnebloem, afdeling Vlodrop. Verder is hij sinds 1995 vrijwilliger bij de Sint Martinusparochie in Vlodrop. Van medio jaren tachtig tot 2010 was hij vrijwilliger bij Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg. Ook was hij zestien jaar lang, tot 2014, coördinator en collectant voor de Hartstichting, de Nierstichting, het Longfonds en KWF Kankerbestrijding.

WEERT
Hendrik Beuving had en heeft tal van bezigheden. Zo was hij oprichter en voorzitter Bridgeclub Honneur en bestuurslid van de Stichting tot behoud van het Sint Jans Gasthuis. Nu nog is hij voorzitter van de wijkraad Boshoven, Hushoven, Laarveld; vicevoorzitter Stichting Sociaal Cultureel Werk Boshoven en lid van de stichting Lokaal Zorgvragers Overleg en van de stichting Samen Zorgen Huis. Verder is hij lid van het WMO Platform Weert en van de stichting Samenwerkende Serviceclubs Weert.

Hij was vrijwilliger van voetbalclubs Wilhelmina ‘08 en DESM. Daarbij is Lei Bonten nog steeds bestuurslid van Tuinpark Lamershof.

Joseph van Es weet wat het is om slachtoffer te zijn. Hij was namelijk twintig jaar lang Lotusslachtoffer bij EHBO-opleidingen, Nog steeds is hij EHBO’er bij de afdeling Weert en is hij lid van de opbouwploeg van de Volleybalclub Weert.

Jarenlang was Svetluše van Garderen - Nývlotvá vrijwilligster bij de Open Hof Federatie in Breda en penningmeester bij het Rode Kruis afdeling Weert, Nu nog is ze vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Weert - Budel.

Atletiek zit bij Yvonne van den Kerkhof-Heussen in het bloed. Ze was vrijwilligster bij de IJzeren Man Volksloop en de Stichting Fakkelestafette. Nog steeds is ze jurylid bij de Atletiek- en Wandelsportvereniging Weert.

Ook Jan Leenders heeft een waslijst aan activiteiten die hem een lintje hebben bezorgd. Zo was hij vrijwilliger bij de Stichting Lokale Omroep Weert (SLOW) en initiatiefnemer van buitenschoolse projecten bij Scholengemeenschap Philips van Horne. Nog steeds is hij vrijwilliger bij de Partij van de Arbeid Weert; vrijwillig leerkracht bij basisschool Koala (AZC) en voorzitter jubileumcommissie 50-jarig bestaan Scholengemeenschap Philips van Horne. Daarbij is hij stadsgids, voorzitter van het afstemmingsoverleg voorzitter van het afstemmingsoverleg Van Horne Jaar; groepsleider Wijkhuis Keent en mantelzorger.

Bij de Hockeyvereniging Weert en de Scouting Sint Job in Leuken is Carel Noldus vaak te vinden. Verder is hij gastheer bij het gemeentemuseum Jacob van Horne; vrijwilliger bij het COA in Budel en het AZC in Weert en bij de Stichting Avondje Uit.

Ria Stienen-Stroek is vrijwilligster bij de Stichting Land van Horne en bij Loopgroep De Grenslaupers. Dat ze mantelzorgster is, heeft mede bijgedragen aan haar lintje.

Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dat is de titel die Wilfried Weekers vanaf gisteren draagt. Weekers is voorzitter en instructeur technische commissie van de Reddingsbrigade Weert; voorzitter van de Reddingsbrigade Maasplassen en voorzitter van de Stichting Stadstriathlon Weert.

Bert van Wijk is onderscheiden omdat hij in het verleden voorzitter was van schoolbestuur De Rank en Elfje Twaalfje. Verder was hij bestuurslid bij enkele voorgangers van welzijnsinstelling Punt Welzijn. Nu nog is hij bestuurslid van D66 en zit hij bij de Werkgroep Stichting Wetenschappelijk Onderwijs, Stichting Lokale Omroep Weert en filosofisch café Socrates.

Een lintje ook voor Henny Wissink-Lenten. Zij was voorzitter en lid van de Cliëntenraad Sint Jans Gasthuis. Tot op heden is ze EHBO’er bij het Rode Kruis afdeling Weert en omstreken; vrijwilligster bij de Atletiekvereniging Weert en lid van de Commissie ethisch beraad Sint Jans Gasthuis.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Ruim 110.000 tevreden lezers gingen je al voor.

Bekijk de actie-abonnementen