Crisis bij SP compleet: ook gedeputeerde Prevoo stapt op

© Rob Oostwegel

Ook SP-gedeputeerde Daan Prevoo stapt op. Met zijn opstappen schaart Prevoo zich achter de kritiek van de vijf leden van de Statenfractie van de SP die vrijdagmiddag kenbaar maakten uit de partij te stappen.

Hans Goossen

De fractieleden, onder wie fractievoorzitter Bram Schaminée, hebben het vertrouwen opgezegd in de partijtop.Zij verwijten de door Heerlenaar Ron Meyer aangevoerde partij dat de SP een nieuwe koers die het nemen van "bestuurlijke verantwoordelijkheid” onmogelijk maakt.Integer"Ik ben tot de slotsom gekomen dat ik er geen vertrouwen in heb dat ik mijn functie als uitvoerend bestuurder nog langer op een integere wijze kan uitoefenen zonder daarbij mijn persoonlijke integriteit te schenden", zegt Prevoo in een verklaring.

Hij vervolgt: "Het gebrek aan wederzijds vertrouwen tussen de partij enerzijds en het vertrekkende deel van de Statenfractie anderzijds plaatst mij in een positie waarbij ik niet langer onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig de belangen van de provincie Limburg, de hier aanwezige organisaties en al haar inwoners kan behartigen.""Een andere voor mij wezenlijke afweging is, dat het door veranderingen binnen mijn partij onvermijdbaar wordt, dat ik hierdoor de afspraken binnen het coalitieakkoord niet kan nakomen en opdrachten namens Provinciale Staten niet onafhankelijk kan uitvoeren.”

CoalitieDe SP maakt in de Staten deel uit van de coalitie. Wat de gevolgen van de interne muiterij voor die coalitie betekent, is nog niet bekend. Vier van de vijf opgestapte SP’ers verlaten ook de Staten.De coalitiegenoten CDA, VVD, D66 en PvdA reageren verbaasd op het oproer binnen de SP en het opstappen van gedeputeerde Prevoo. Begin volgende week gaan ze overleggen welke consequenties hieraan verbonden moeten worden.Van RijnsbergenDe andere SP-gedeputeerde, Marleen van Rijnsbergen, blijft aan. Ze was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar op de ontstane crisis. GSHet college van Gedeputeerde Staten laat weten het vertrek van SP-bestuurder Daan Prevoo te betreuren.

De volledige verklaring van Daan Prevoo: Naar aanleiding van het vertrek van een meerderheid van de SP Statenfractie, waaronder fractievoorzitter Bram Schaminée en vicevoorzitter Chris Schilders, heb ik vanmiddag besloten mijn ontslag aan te bieden bij de Commissaris van de Koning. Sinds 2007 maakte ik deel uit van Provinciale Staten.In 2015 werd ik door de leden van Provinciale Staten Limburg benoemd tot Gedeputeerde om samen met de huidige Statenfractie bestuursverantwoordelijkheid te nemen om urgente en actuele problemen op te lossen. Samen hebben wij veel bereikt op het gebied van wonen en volkshuisvesting, de energie- en klimaatopgaven. Maar zeker ook op het zaken als asbestsanering en de problemen rond mijn(water)schade.e reden van mijn vertrek als bestuurder van de Provincie Limburg is gelegen in de afweging dat ik niet langer onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldige beslissingen kan nemen in het belang van onze provincie, de hier aanwezige organisaties en iedereen die hier woont en werkt, zonder dat daarbij mijn persoonlijke integriteit in het geding komt. Mijn jarenlange inzet en loyaliteit was altijd gebaseerd op de idealen van de partij die het dichtst bij mij stond.Daarnaast heb ik als gedeputeerde verantwoordelijkheid genomen en loyaliteit uitgesproken naar de informateur van deze brede coalitie en onze partners. Veranderingen binnen mijn partij zorgen ervoor dat er onvoldoende vertrouwen is tussen een deel van de Statenfractie en de partij, waardoor het onvermijdelijk is geworden dat ik hierdoor de afspraken en besluiten van het college van GS niet kan nakomen en opdrachten van Provinciale Staten niet kan uitvoeren, zonder dat daarbij de onafhankelijkheid en integriteit van mij als bestuurder in het geding komt.Daan Prevoo Gedeputeerde provincie Limburg

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal