Fors meer geld voor Limburgse leerlingen met een achterstand

Print
Fors meer geld voor Limburgse leerlingen met een achterstand

Afbeelding: iStock

Limburgse gemeenten krijgen ruim 12,5 miljoen extra voor kinderen met een achterstand. Daarmee komt minister Slob (Onderwijs) tegemoet aan de kritiek dat de subsidie oneerlijk wordt verdeeld.

In de nieuwe regeling krijgt Limburg ruim 27,5 miljoen om kinderen met een risico op achterstand beter te kunnen helpen. Bijna twee keer zoveel dan dat zij nu krijgt: 14,8 miljoen.

Bijna alle Limburgse gemeenten krijgen er de komende jaren fors meer geld bij. In sommige gemeenten zelfs 3 tot 11 keer zoveel.

Parkstad
Vooral Parkstad profiteert van de nieuwe regeling van minister Arie Slob, zo blijkt uit de brief die hij deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Landgraaf, Brunssum en Kerkrade bijvoorbeeld krijgen flink meer subsidie.

Landgraaf ontvangt nu 88.000 euro, maar dat loopt in de toekomst op tot ruim 1 miljoen euro. Kerkrade kan in 2020 rekenen op 2,1 miljoen euro, dat is nu nog 480.000 euro.

Subsidie
Ook Horst aan de Maas en Leudal krijgen er fors meer geld bij; Leudal ontvangt nu 52.000 euro en krijgt straks 221.000 euro; bijna vier keer zoveel. In Horst aan de Maas loopt de subsidie op van 51.000 naar 226.000 euro.

Niet alle gemeenten komen er in de nieuwe plannen goed vanaf. Schinnen krijgt 14.000 euro minder en Nederweert 24.000 euro. Maastricht profiteert amper. De stad krijgt er nauwelijks geld bij.

Kritiek
Minister Arie Slob kwam deze week met een nieuw voorstel om de in totaal 486 miljoen euro voor achterstandsleerlingen eerlijker te verdelen. Hiermee komt hij tegemoet aan de kritiek dat er in de grote steden veel meer geld beschikbaar is om de achterstand van kinderen weg te werken, dan in kleinere gemeenten.

In de nieuwe verdeelsleutel, gebaseerd op CBS-gegevens, is het minder van belang waar een kind woont en wat het opleidingsniveau is van de ouders. Het risico op achterstand is wat telt.

Schulden
Zo wordt er straks beter gekeken naar bijvoorbeeld hoe lang een kind in Nederland is en waar de ouders vandaan komen. Ook kinderen van ouders met schulden behoren tot de doelgroep.

"Het CBS gaat nu voor ieder kind in Nederland bekijken wat de verwachte achterstand is ten opzichte van de gemiddelde achterstandsverwachting", zegt hoogleraar arbeidseconomie Lex Borghans van de Universiteit Maastricht. Hij bracht onlangs de landelijke verschillen in subsidieverdeling aan het licht. "Voorheen werd vooral gekeken naar enkel opleidingsniveau van de ouders. Maar daarmee sluit je een grote groep kinderen buiten. Deze nieuwe regeling is eerlijker."

Kans
Minister Slob benadrukt dat hij ieder kind de kans wil geven om zijn 'gaven en talenten' tot bloei te laten komen. Dat lukt volgens hem het beste als we het geld hiervoor op deze manier verdelen. Van alle Limburgse kinderen heeft 13 procent een achterstand.