Oudste stukje wegdek Roermond komt in Historiehuis

Print
Oudste stukje wegdek Roermond komt in Historiehuis

Foto ter illustratie. Afbeelding: iStock

Het waarschijnlijk oudste stukje wegdek uit de vijftiende eeuw dat onlangs in Roermond bij graafwerkzaamheden werd aangetroffen, wordt straks tentoongesteld in het Historiehuis.

De weg kwam bloot te liggen tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het planten van een boom in de Neerstraat. Hij bestaat uit een constructie van Maaskeien en houten balkjes.

Straatvuil
Volgens de archeoloog die ingeschakeld werd, stamt het wegdek uit de vijftiende eeuw. Dat zou af te leiden zijn uit een geurspoor afkomstig van straatvuil. ‘Deze geur wordt door de archeoloog omschreven als de geur van de Middeleeuwen’, aldus een ambtelijke notitie.

Varken
Onder het Maaskeienwegdek werd nog een ouder stuk straat aangetroffen van klei, met daarin voetsporen en pootafdrukken van waarschijnlijk een varken. Ook werden aardewerkscherven gevonden. De scherven zijn geborgen en de afdrukken in kaart gebracht.

De gemeente gaat onderzoeken hoe die zichtbaar gemaakt kunnen worden in de bestrating rond de boom. Ook het geurspoor kan volgens de gemeente een belevingswaarde hebben, maar of en hoe dat tot uitdrukking wordt gebracht, moet nog worden bekeken.

De werkzaamheden worden naar verwachting komende maand afgerond.