EU verbiedt gebruik bijengif in de open lucht

Print
EU verbiedt gebruik bijengif in de open lucht

Afbeelding: iStock

Drie veelgebruikte bestrijdingsmiddelen in de landbouw die schadelijk zijn voor hommels, wilde bijen en honingbijen worden verboden in de Europese Unie. Daarover zijn de 28 lidstaten het in Brussel eens geworden. Nederland stemde voor het verbod op deze zogeheten neonicotinoïden.

Het gaat om de middelen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam, waarvoor sinds 2013 al beperkingen gelden. Gebruik in kassen blijft toegestaan, zoals Nederland graag wilde. Het buitenverbod treedt aan het eind van het jaar in.

Bijen zijn onmisbaar bij de bestuiving van gewassen en deze middelen vormen daarmee een gevaar voor de biodiversiteit, zo lichtte minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten eerder in de Tweede Kamer haar positie toe. 

Rampzalige daling
Greenpeace maande de lidstaten eerder al over te gaan tot een verbod om een 'rampzalige daling van de bijenpopulatie te voorkomen'. Grote landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland spraken zich ook al eerder uit voor een verbod.

Greenpeace reageerde verheugd. "Mede dankzij de doortastendheid van minister Schouten en de massale steun van burgers is vandaag een grote overwinning voor onze bijen en andere bestuivers behaald. Om te voorkomen dat het ene kwaad door het andere wordt vervangen, is het nodig dat het gebruik van alle neonicotinoïden wordt verboden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan banden wordt gelegd. Zo kan de overgang naar ecologische landbouw werkelijkheid worden", aldus een woordvoerder.