Nederweert aan de slag met alternatief randweg

Print
Nederweert aan de slag met alternatief randweg

Afbeelding: iStock

Nederweert - Nederweert onderzoekt een alternatief voor de randweg N266. De uiteindelijke keuze kan gevolgen hebben voor geplande woningbouw in het kanaalgebied langs het huidige tracé.

Nederweert is aan de slag gegaan om een alternatief voor de randweg N266 uit te werken. De gemeente werd daartoe gedwongen door een besluit van Provinciale Staten.

Klaar
Nederweert had de plannen voor de nieuwe N266 eigenlijk al helemaal klaar. Deze nieuwe randweg rond de kern van Nederweert zou de bestaande provinciale weg langs het kanaal moeten ontlasten en een nieuwe verbinding moeten vormen naar de autosnelweg A2.

Provinciale Staten (PS), die voor een belangrijk deel meebetalen aan de nieuwe N266, vonden vorig jaar dat de gevolgen van de randweg niet duidelijk genoeg in beeld gebracht waren.

Bovendien stelden PS dat er een alternatief voor de randweg uitgewerkt zou moeten worden, waarbij het de voorkeur heeft zo min mogelijk nieuw asfalt aan te leggen.

Alternatief
Daarbij zou de N266 op de huidige locatie, langs het kanaal, met een aantal aanpassingen een optie zijn. Het plan van aanpak om een alternatief uit te werken, is nu klaar.

Omdat Nederweert ook wil kijken wat ze in de toekomst met het buitengebied aan moet, combineert ze dat met een aantal werkzaamheden en overleggen voor de N266.

Het opnieuw doorrekenen van de verkeersmodellen van de nieuwe N266 en de A2, A67 en de N279 (Helmond-Veghel) is inmiddels door een extern bureau opgepakt. De actuele cijfers zijn nodig om een goede afweging te kunnen maken tussen de twee alternatieven voor de randweg.

Woningen
Een keuze daartussen heeft ook gevolgen voor het kanaalgebied langs het huidige tracé. Nederweert wilde daar 34 nieuwe woningen bouwen. Blijft de N266 echter op de huidige plek, dan wordt dat bouwplan geschrapt of er zullen minder woningen gebouwd kunnen worden.

Een factor die ook nog van invloed kan zijn, is de samenstelling van het nieuwe college van B en W. Komen er andere partijen aan het roer, dan kunnen er ook andere keuzes gemaakt worden. Wanneer dat nieuwe gemeentebestuur aantreedt, is nog niet bekend.

De gemeente benadrukt echter dat de onderzoeken en stappen die nu gedaan worden, sowieso noodzakelijk zijn, waardoor er geen geld of energie verspild wordt. Het zal overigens nog tot zeker eind dit jaar duren, eer er een advies voor de nieuwe N266 klaarligt.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje