Vivian Lataster volgt Mieke Damsma op als ambassadeur Samen voor Maastricht

Print
Vivian Lataster volgt Mieke Damsma op als ambassadeur Samen voor Maastricht

Vivian Lataster als presentatrice van het Samen voor Maastricht evenement MOD043 najaar 2017; vanaf nu is ze samen met acteur Huub Stapel ambassadeur voor de sociaal-maatschappelijke organisatie Afbeelding: Laurens Bouvrie

Samen voor Maastricht – een stichting die verbindingen maakt tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kent sinds de oprichting twee ambassadeurs. Vanaf de start waren dat acteur Huub Stapel en inmiddels voormalig D66 wethouder Mieke Damsma. De laatste werd eind verleden jaar burgemeester van Nieuw Drenthe. Die overstap betekende dat zij ook haar onbezoldigde functie voor deze stichting vaarwel moest zeggen. Deze week maakte Samen voor Maastricht de opvolger bekend. Dat wordt Vivian Lataster. De presentatrice, programmamaakster en moderator heeft ja gezegd tegen dit ambassadeurschap.

Lataster is niet geheel onbekend met de organisatie en doelstellingen van Samen voor Maastricht. Bij het laatste evenement van de stichting – het regelmatig terugkerende maatschappelijke diner MOD043 – nam zij de presentatie voor haar rekening. Directeur Samen voor Maastricht Manon Machiels zegt erg in haar nopjes te zijn met de toezegging van de media-duizendpoot.  “Wij kennen haar niet alleen als een zeer goede en prettige presentatrice. We weten ook dat ze doelstelling en de visie van Samen voor Maastricht zo ongeveer in haar genen heeft zitten.”

Wat is en doet Samen voor Maastricht

Sinds 2013 werkt Samen voor Maastricht aan haar passie: een hechtere samenleving door in de lokale gemeenschap verbindingen te leggen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen voor Maastricht streeft naar intensieve verbinding tussen partijen te organiseren dan wel te realiseren. Ook wil de stichting adviserend zijn naar bedrijfsleven en non-profit instellingen.

 Effectief Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)-beleid heeft als doel voor een sterkere samenleving te zorgen. Manon Machiels geeft uitleg wat dat in de praktijk betekent: “In een zin kun je zeggen: gezamenlijk een bijdrage leveren aan urgente maatschappelijke thema’s. Die gezamenlijkheid impliceert tweerichtingsverkeer. Wat kunnen bedrijven toevoegen aan maatschappelijke organisaties, en hoe kunnen maatschappelijke organisaties een bijdrage leveren aan de invulling van het MBO- gedachtegoed bij bedrijven? Doel is het smeden van een samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en daarmee  om het stimuleren van maatschappelijke cohesie.”

Meer informatie over deze stichting kunt u op de website https://samenvoormaastricht.nl/ vinden.