Allochtoon in Limburg, vertel het ons

Print
Allochtoon in Limburg, vertel het ons

Afbeelding: De Limburger

Allochtonen in Limburg. Als vierde thema in het project ‘Wat Beweegt Limburg’ zet De Limburger een maand lang de schijnwerper op (nazaten van) immigranten. Wat speelt er binnen de werelden van ‘nieuwkomers’? De provincie door ‘vreemde’ ogen.

Dit wordt een oproep aan allochtonen in Limburg. Alle immigranten, iedereen met een kleurtje of een migratieachtergrond. Eerste, tweede, derde generatie. Westers, niet-Westers. Jong, oud, man, vrouw.

Nieuwkomer
Vertel ons hoe het is om als ‘nieuwkomer’ te leven in het zuidelijkste stukje Nederland. In al zijn facetten: positief én negatief. Een maand lang gaan we op zoek naar antwoorden. Waarbij we op de allereerste plaats willen praten mét allochtonen.

We zoeken zegslieden uit alle mogelijke etnische groeperingen. Uit alle geledingen van de samenleving, uit alle generaties. Mensen die ons van binnenuit kunnen en willen vertellen wat er speelt in hun eigen kring.

Wrijving
Praten óver allochtonen, dat gebeurt doorlopend. Met reden: immigratie en integratie zijn heikele thema’s. De toestroom van nieuwe Nederlanders leidt regelmatig tot wrijving, aan autochtone- én allochtone zijde.

Hoe zit het, bijvoorbeeld, met de hoge werkloosheid in allochtone kring? Worden Marokkaanse jongeren echt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt? Of kiezen ze zelf wat makkelijk voor het snelle geld? Of beide?

We willen spreken met Marokkanen (en Marokkaanse Nederlanders) die ons uitleggen waarom Marokkaanse jongeren het slecht doen op school en zo vaak in de criminaliteit belanden.

Te lage schooladviezen? Vaker opgepakt omdat de politie etnisch profileert? Of gaat er ‘gewoon’ iets grandioos mis in de Marokkaanse opvoeding? Botst de opvoedstijl met de Nederlandse samenleving? En hoe komt dat dan? Plus: wat valt er aan te doen?

Moslims
Over botsen gesproken. Moslims gaan we vragen welke rol de islam zelf eigenlijk speelt in de bestaande wrijving tussen bevolkingsgroepen.

Staat de religie onterecht in het verdomhoekje? Of staat deze godsdienst soepel samenleven zelf ook in de weg? Hoe staat het met de zelfreflectie in moslimkringen? En voelen jonge moslims zich vertegenwoordigd door de oudere geestelijk leiders?

Veel vragen, veel kwesties
Waarom werken er amper Somalische mannen in de tuinbouw en halen we daarvoor Polen? Hoeveel allochtone bouwvakkers zijn er? En vertel ons eens: hoe is het om politieman (of vrouw) van allochtone afkomst te zijn? Of rechter, onderwijzer, huisarts?

Een klassieke, autochtone ‘kaaskop’ als ondergetekende, een ‘angry white old man’ ook nog, wil dus actief, een maand lang, in gesprek met allochtoon Limburg. Op zoek naar mensen die de stereotypen ontkrachten – of juist belichamen, dat kan natuurlijk ook.

Leg me uit wat er wel of niet klopt van de beeldvorming rond allochtonen. Vertel me over zélf ervaren racisme. Maar vertel me óók over het taboe op gemengd huwen in Marokkaanse kring. Turkse psychologen, leg me eens uit wat die culturele drempel is om geestelijke gezondheidszorg in te schakelen.

Molukse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren, hoe gaat het? Chinezen, hebben jullie nooit problemen? Of lossen jullie alles zelf op? Hoe vergaat het allochtone homo’s? En waarom zijn er zo weinig allochtone bloeddonoren? Is vrijwilligerswerk - zo sterk geworteld in deze provincie - vooral een autochtoon fenomeen?

Wereldreis door Limburg
Het zijn allemaal slechts voorbeelden. We laten ons mede leiden door wat u aandraagt. Breng ons verhalen uit multicultureel Limburg - óók mooie, vertederende verhalen die een nieuw licht werpen op multicultureel Limburg.

De provincie dus door gekleurde ogen – al spreken we ook deskundigen en betrokkenen uit andere kring. Van 7 mei tot 2 juni: wereldreis door de provincie.

Reageren? sjors.vanbeek@delimburger.nl

Terug naar Wat beweegt Limburg