Aantal niet-westerse migranten in Limburg in twintig jaar verdubbeld

Print
Allochtonen in Limburg, zo heet de vierde etappe van het project Wat Beweegt Limburg. Waarbij allereerst de vraag rijst: hoeveel allochtonen zijn er eigenlijk in deze provincie?

Het antwoord: eigenlijk nul. Want de definities zijn pasgeleden veranderd. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) registreert tegenwoordig alleen nog ‘mensen met een migratieachtergrond’. Binnen Limburg zijn dat er bijna een kwart miljoen, ofwel ruim 21 procent van de totale bevolking (CBS-cijfers 2017). Dat komt aardig overeen met het landelijke beeld: in 2016 was 22,1 procent van alle inwoners van Nederland ‘allochtoon’ – die term werd toen wel nog gehanteerd.

Eenderde 
Van de nieuwkomers (of hun nazaten) binnen Limburg is bijna éénderde van niet-westerse afkomst: in totaal 76.436 personen. Daarvan waren er 46.000 eerste generatie en 30.000 tweede generatie. Indonesië en Japan vallen onder westers, Antillianen en Surinamers onder niet-westers.

Ter vergelijking: in 1996 telde Limburg 39.274 mensen van niet-westerse komaf. In twintig jaar tijd is dat aantal dus bijna verdubbeld.

Roermond
De grootste niet-westerse concentratie bevindt zich in Roermond: twaalf procent van de bevolking. Daarna volgen respectievelijk Venlo (tien procent), Maastricht en Weert (8,5 procent), Heerlen en Venray (7,5) en Sittard-Geleen (4,5).

Voor meer cijfers over heel Nederland, alsmede een interactieve kaart met de verdeling van migranten over het land, klik hier

Kent u of bent u iemand die kan vertellen hoe het is om als migrant in Limburg te wonen, meld u! sjors.vanbeek@delimburger.nl

Terug naar Wat beweegt Limburg