Fotograaf dient klacht in: ‘Tegengewerkt bij huldiging Fortuna’

Print
Sittard - De Stichting Nederlandse Sportpers Service (NSP), heeft een klacht neergelegd bij de gemeente Sittard-Geleen omdat tijdens de openbare huldiging van Fortuna Sittard de vrijheid van nieuwsgaring ‘ernstig in het gedrang’ is gekomen.

“Dat is in de openbare, publieke ruimte naar onze mening onaanvaardbaar”, zo schrijft Gerard den Elt, algemeen secretaris van de NSP, in een klacht naar de gemeente.

Marcel van Hoorn
ANP-fotograaf Marcel van Hoorn werd het werk onmogelijk gemaakt, zo blijkt uit de brief die bij klacht hoort. Den Elt: “Bij de publieke en openbare huldiging was het niet de gemeente die de baas was en de regie voerde, maar de club. Door toedoen van persvoorlichter, stewards en clubfotografen van Fortuna Sittard is Van Hoorn het werken in opdracht van het ANP onmogelijk gemaakt.”

De NSP vraagt om uitleg over de gang van zaken en verzoekt het college de ANP-fotograaf verontschuldigingen aan te bieden en schadeloos te stellen.

Zicht geblokkeerd
Met een vrij zicht op het podium dacht Marcel van Hoorn goed zijn werk te kunnen doen, totdat volgens hem bij de huldiging een ‘clubfotograaf’ op het podium, frontaal midden voor de spelers, doorlopend het beeld verstoorde. Toen Van Hoorn, met toegangsbandje van de gemeente, zich vervolgens naar het podium wilde begeven, werd hem de toegang geblokkeerd. Een van de stewards zei vervolgens ‘Dit is een feest voor de supporters en niet voor de klote persfotografen’.

De gemeente Sittard-Geleen verwijst naar Fortuna Sittard voor een reactie op deze kwestie, terwijl de club stelt dat de gemeente formeel de organisatie in handen had. Bij Fortuna is de specifieke inhoud van de klacht niet bekend en daarom reageert de club niet.

Gedoe
Een dag eerder was er ook al gedoe omtrent een fotograaf in het stadion van Fortuna. Tijdens de huldiging op het veld werd freelance-fotograaf Jeroen Putmans hardhandig van het veld gehaald door beveiligers. Fotografen moesten achter een afscheiding met metalen paaltjes en een touwtje blijven. Het omvallen van een paaltje was voor beveiligers aanleiding om Putmans hardhandig te verwijderen. Bekijk de beelden vanaf 44 seconden hieronder.