Sittard-Geleen wil besparen op brandweer

Print
Sittard-Geleen wil besparen op brandweer

Afbeelding: ANP/Lex van Lieshout

Sittard - Sittard-Geleen wil fors minder betalen voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Er moet een andere verdeelsleutel komen van de kosten vanaf 2020. Dat terwijl de brandweer kampt met tegenvallers en juist een budgetverhoging in gedachte heeft.

Sittard-Geleen wil fors minder gaan bijdragen aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL), waarbinnen de brandweer de grootste kostenpost vormt.

Verdeelsleutel
Het stadsbestuur wil met de overige gemeenten die deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling tot een nieuwe kostenverdeelsleutel komen. Het college van burgemeester en wethouders wijst erop dat, omgerekend naar een bedrag per inwoner, Sittard-Geleen te veel bijdraagt aan de brandweer. Dat is kenbaar gemaakt aan het bestuur van VRZL. Een onderzoek naar een mogelijke nieuwe verdeelsleutel is gestart. In de meerjarenbegroting van 2020 en verder, die voorjaar volgend jaar wordt vastgesteld, moet dat tot een nieuwe verdeling leiden.

Ingeboekt
Sittard-Geleen, dat zelf onder preventief financieel toezicht van de provincie Limburg staat en stevig moet bezuinigen, heeft al ingeboekt dat drie ton minder wordt betaald in 2020. In 2021 moet er zes ton in de knip blijven en vanaf 2022 wil het stadsbestuur zelfs structureel negen ton minder kwijt zijn. Dat terwijl de brandweer zelf juist rekening houdt met kostenstijgingen en daarom vanaf 2020 het exploitatiebudget denkt te moeten verhogen tot maximaal 2,4 miljoen euro. Het aandeel van Sittard-Geleen in die verhoging zou dan zo’n vijf ton per jaar zijn. Sittard-Geleen waarschuwt dat deze verhoging van het brandweerbudget ‘de uitkomst van het debat over de kostenverdeelsleutel niet negatief mag ­beïnvloeden’.

Tekort
Sittard-Geleen vindt bovendien dat de brandweer sowieso beter op de centen moet letten. Door tegenvallers heeft de brandweer 2017 afgesloten met een tekort van 740.000 euro. Ook in 2018 en 2019 worden ­exploitatietekorten verwacht. De aangesloten gemeenten merken dat niet, omdat de brandweer de ­tekorten dekt uit een reserve, die daardoor in totaal met twee miljoen euro slinkt. Sittard-Geleen spreekt van ad-hocmaatregelen die de reserves van de brandweer sneller uitputten dan de bedoeling is.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf 1,04 per week.

Bekijk de aanbieding →