Fors inkomensverlies dreigt voor jonge weduwen

Print
Fors inkomensverlies dreigt voor jonge weduwen

Afbeelding: Shutterstock

Weduwen lopen het risico tot wel 50 procent van hun inkomen te verliezen. Dat komt omdat er nauwelijks nog mensen in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering.

Het verlies van een partner leidt voor veel mensen naast een emotionele ook tot een financiële klap. Daarvoor waarschuwt Arthur Arbouw, adjunct directeur Pensioenen bij verzekeraar ASR. ,,De Algemene Nabestaanden Wet (ANW) is flink versoberd, waardoor veel minder mensen in aanmerking komen voor die regeling als de partner overlijdt voor de pensioendatum. En het partnerpensioen is vaak niet voldoende om het verlies van het inkomen op te vangen. Mensen zijn zich daar niet van bewust.''

Vooral weduwen die nog geen pensioen krijgen, worden getroffen. Meestal is de man hoofdkostwinner en dat inkomen valt weg bij overlijden. Als er geen recht is op een ANW-uitkering resteert het partnerpensioen. En dat valt zeker bij lagere inkomens vaak fors tegen. Het gevolg is dat de achterblijvers wel tot de helft van hun inkomen missen, heeft Netspar, een kennisinstituut op pensioengebied, berekend.

Versobering
Van de 120.000 weduwen en weduwnaars jonger dan 65 heeft ongeveer een op de vier een ANW-uitkering. ,,Die anderen worden dus potentieel geraakt door de versobering'', zegt Arbouw. Uit de cijfers in het Netspar rapport blijkt dat in 2016 2657 nieuwe ANW-uitkeringen werden verstrekt. In 2003 waren er dat nog 14.541. Dat betekent dat jaarlijks mogelijk meer dan 10.000 weduwen en weduwnaars door een financiële tegenvaller getroffen worden.

De terugval is volgens Arbouw onnodig. ,,Er bestaan goede verzekeringen om het gat dat ontstaat door het ontbreken van een ANW-uitkering op te vangen. Die kost gemiddeld 400 euro per jaar.''

Groot financieel risico
Het probleem is dat mensen helemaal niet weten dat ze een groot financieel risico lopen, constateerde Netspar al eerder. Dat is de reden dat maar weinig mensen zo’n verzekering hebben. ,,Werkgevers moeten hun werknemers hierop wijzen. Mensen moeten weten welk risico ze lopen. Dan kunnen ze beslissen of ze zich daar voor willen verzekeren'', meent Arbouw.

Bij ASR maakt 20 procent van de mensen die een pensioenregeling hebben gebruik van de verzekering tegen het ANW-gat. ,,Mensen denken: het overkomt mij niet. Natuurlijk sterven de meeste mensen na hun pensioendatum. Maar juist als je eerder dan de pensioendatum sterft zijn de financiële consequenties het grootst. Daar moet je goed over nadenken'', aldus Arbouw.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →