Meer examens Duits in Limburg

Print
Meer examens Duits in Limburg

Afbeelding: iStock

Limburgse scholieren doen het beter in het eindexamen Duits dan hun leeftijdsgenoten elders in het land. Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) zei onlangs nog dat hij wil dat Limburgers beter Duits moeten gaan spreken.

Limburgse scholieren kiezen steeds vaker Duits als eindexamenvak en halen daarvoor ook hogere punten dan leerlingen in de rest van Nederland. Dat geldt voor alle schooltypen.

Onderzoek
Dit blijkt uit een studie van hoogleraar arbeidseconomie Lex Borghans en hoofdonderzoeker onderwijseconomie Trudie Schils van de Universiteit Maastricht. Ze onderzochten de gegevens van alle eindexamens van 2012 tot en met 2017. Die zijn bijeengebracht in het kader van de Educatieve Agenda Limburg, een samenwerking tussen Limburgse schoolbesturen, kennisinstituten en de provincie.

Vorig jaar deed 42 procent van de Limburgse havisten eindexamen Duits. In 2012 was dat 36 procent. Landelijk gezien was dat vorig jaar 31 procent.

Verschillen
Ook bij de drie vmbo-richtingen zijn de verschillen groot: bij vmbo-basis heeft 13 procent Duits als examenvak (9 procent in 2012), bij vmbo-kader 16 procent (gelijk aan 2012) en bij vmbo-gt 55 procent (50 procent in 2012). In de rest van Nederland liggen die cijfers over 2017 op respectievelijk 2, 7 en 40 procent.

Deed in 2012 nog 53 procent van de Limburgse vwo’ers eindexamen Duits, vorig jaar was dat opgelopen tot 60 procent. Landelijk deed vorig jaar 50 procent van de vwo’ers eindexamen Duits.

Scoren beter
De Limburgse leerlingen scoren bij Duits in het vwo en op de havo ook hoger: 6,3 tegen nog geen 6,0. Ook blijkt uit de gegevens van biologie, natuur- en scheikunde dat elk jaar meer Limburgers examen doen in deze bètavakken, dan hun examengenoten in de rest van Nederland.

Wim Horsch is 'heel blij met deze gegeven', laat hij weten. Als oorzaken ziet hij onder andere de taalverwantschap en het gemak waarmee we in het Duits bij de buren gaan tanken of winkelen. Horsch is voorzitter van het expertteam uit alle Limburgse onderwijsgeledingen (van basisschool tot hbo) ter promotie van euregionaal onderwijs.

Cultuur
Volgens hem besteedt ook een toenemend aantal scholen aandacht aan Duitse taal én cultuur. "Je hebt economisch gezien heel veel aan Duits én Frans. In de logistiek heb je zo een baan. En als dakdekker kun je meteen over de grens klussen doen. We zijn er nog lang niet, maar gaan de goede kant op."

Hij is dan ook blij met de oproep van staatssecretaris Raymond Knops, die onlangs zei zich sterk te maken voor meer kennis van buurtalen. De opmars van de bètavakken, die ook landelijk zichtbaar is, leidt volgens Horsch tot meer belangstelling voor studies als life sciences, biomedische wetenschap en genetica.