Universiteiten willen internationale studenten kunnen weigeren

Print
Universiteiten willen internationale studenten kunnen weigeren

Afbeelding: ANP

Nederlandse universiteiten en hogescholen moeten de mogelijkheid krijgen studenten van buiten de Europese Unie te weigeren of ze een hoger collegegeld op te leggen dan voor studiegenoten geldt.

Dat staat in de internationaliseringsagenda die de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en Vereniging Hogescholen (VH) maandag hebben overhandigd aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Limiet
Vorige week bleek al dat universiteiten onderling hebben afgesproken minder actief studenten uit het buitenland te willen werven. Een van de ideeën die verenigingen daarvoor aandragen, is de introductie van numerus fixus (loting) voor het Engelstalige gedeelte van studies die in zowel het Nederlands als Engels gegeven worden.

In specifieke gevallen moet het bovendien mogelijk worden een maximum te stellen aan het aantal studenten van buiten de EU dat wordt toegelaten tot een opleiding.

Groei
Het aandeel buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten groeide de laatste paar jaar hard: van 250.000 in 2013 naar 276.000 nu. Op een aantal plekken in het Nederlandse hoger onderwijs dreigt daarom verdrukking voor Nederlandse studenten, waarschuwt de VSNU.

Daarom willen onderwijsinstellingen de mogelijkheid krijgen om te loten voor de Engelstalige 'track' van bepaalde opleidingen. Die mogelijkheid is er nu alleen voor gehele opleidingen.

Hoger collegegeld
Zo hebben studenten die Nederlands spreken en schrijven de mogelijkheid altijd in te stromen in de Nederlandstalige versie van de opleiding. Waar mogelijk willen universiteiten en hogescholen verder de vrijheid om aan studenten van buiten de EU een hoger collegegeld te vragen als het aantal plaatsen op een opleiding schaars is.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen studenten uit de EU en daarbuiten om zo het Europees afgesproken verbod op discriminatie te omzeilen. Daarin staat dat studenten uit EU-landen evenveel aanspraak maken op onderwijs in Nederland als Nederlanders zelf. Voor studenten van daarbuiten gelden die afspraken niet.

Minister Van Engelshoven gaf tijdens een debat op de UvA vorige week aan dat ze zou laten onderzoeken of een wetswijziging mogelijk is die onderscheid tussen Nederlandse en alle buitenlandse studenten toestaat.