Vooral klachten over vmbo-examen Nederlands

Print
Vooral klachten over vmbo-examen Nederlands

Afbeelding: ANP

Op de eerste dag van de eindexamens waren bij het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) maandagavond rond half acht 4.700 klachten binnengekomen.

"Dat valt reuze mee", zegt een woordvoerster, gezien het feit dat maandag ruim 103.000 leerlingen aan de bak moesten.

Niet geoefend
Veel kanttekeningen waren er bij het vmbo-examen Nederlands. Daar moesten de leerlingen een mail opstellen, maar dat was tevoren niet geoefend. "Ze moesten bijvoorbeeld iets doen met de cc-functie, maar dat hadden ze nooit gehad." Ook over het wiskunde-examen (vwo) kwamen wat inhoudelijke opmerkingen binnen.

Lees ook: Mini-examen Nederlands KB vmbo: test zelf je kennis!

Klacht
Wie een klacht heeft over het examen kan daarvoor telefonisch of via internet terecht bij het LAKS, dit jaar al voor de 31ste keer. De organisatie registreert en inventariseert en bespreekt de klachten regelmatig met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Soms volgt daaruit dat klachten gegrond worden verklaard en er aanvullingen op de correctievoorschriften komen.

Vorig jaar kwamen er in totaal 189.303 klachten binnen, terwijl 213.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs eindexamen deden. Dit keer zijn er ruim 211.500 scholieren aan de beurt om eindexamen te doe