Valse brieven met rekeningen BsGW in omloop

Print
Valse brieven met rekeningen BsGW in omloop

Afbeelding: iStock

In Limburg zijn valse brieven in omloop van BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Mensen wordt daarin verzocht een betaling te verrichten.

Inmiddels is sprake van meerdere meldingen van valse facturen die door BsGW lijken te zijn verzonden. Het blijkt echter steeds te gaan om brieven die niet van BsGW afkomstig zijn.

Rekeningnummer
Wil je niet in de fout gaan, dan doe je er goed aan om te controleren of het juiste rekeningnummer in de brief staat. Het IBAN-rekeningnummer van BsGW is: NL18INGB0002120407. Is dit niet correct, betaal de aanslag dan niet, maar neem contact op met BsGW: 088-8420420. Als je toch hebt betaalt, kun je aangifte doen bij de politie. .

Inning belastingen
BsGW is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 30 van de 33 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg werken samen in BsGW. 

 

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje