B en W Sittard-Geleen buiten hun boekje

Print
B en W Sittard-Geleen buiten hun boekje

Het opknappen van de schootsvelden is een aan Zitterd Revisited gelieerd project. Afbeelding: Ermindo Armino

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de vraag hoe Sittard-Geleen ongemerkt twee miljoen euro meer heeft uitgegeven aan de centrumaanpak van Sittard en Geleen in 2017 dan door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Het gaat om 1,6 miljoen euro teveel aan investeringen in stadsvernieuwingsproject Zitterd Revisited en circa een half miljoen euro aan overschrijdingen van de exploitatiekosten in het kader van de Actualisatie Centrumplan Geleen.

Om welke specifieke projecten het gaat, is nog onduidelijk. In alle gevallen betreft het zaken uit de portefeuille van wethouder Noël Lebens (CDA, Binnenstedelijke Ontwikkeling).

De forse overschrijdingen zijn onlangs aan het licht gekomen bij het opstellen van de Jaarrekening 2017.

Zorgen
Wethouder Pieter Meekels (GOB, Financiën) maakt zich vooral zorgen over het Geleense exploitatiebudget, omdat de overschrijdingen een jaarlijks terugkerende post vormen. Die extra kosten zijn nu niet meegenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021. Dat ligt gevoelig omdat de armlastige fusiestad sinds begin dit jaar onder streng financieel toezicht staat van de Provincie Limburg.

Geen idee
Meekels zegt geen idee te hebben hoe het kan dat de budgetoverschrijdingen niet tijdig zijn ontdekt en meteen aan de raad zijn gemeld. Dat had uiterlijk 31 december 2017 moeten gebeuren, de sluiting van het boekjaar. "De interne controle op de gemeentelijke financiën blijkt duidelijk niet op orde", beaamt Meekels. Vast staat dat portefeuillehouder Lebens de tekorten bijtijds aan college en raad had moeten melden. Waarom dat niet is gebeurd, zegt Meekels niet te weten. Onduidelijk is of en wanneer Lebens op de hoogte was van de budgetoverschrijdingen.

Onderzoek
Het demissionaire college, inclusief Lebens zelf, heeft nu een accountantsonderzoek gelast. Dat moet onder meer duidelijk maken wie binnen de organisatie welke besluiten heeft genomen, wanneer en met welke financiële consequenties. Lebens wilde gisteren niet inhoudelijk reageren in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek, dat volgende maand klaar is. 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →