Noodmaatregelen na wegspoelen eiland in de Maas

Print
Noodmaatregelen na wegspoelen eiland in de Maas

Afbeelding: Istock

Stein - Het Consortium Grensmaas gaat acuut ingrijpen in de bedding van de Maas bij Meers. Als gevolg van onverwachte erosie zakt het waterpeil in het oorspronkelijke zomerbed van de Maas dermate fors dat verdroging dreigt van natuurgebieden langs de oevers aan Belgische zijde.

Bovendien hebben de problemen tot gevolg dat de rijksgrens met België in het geding komt. De grens tussen beide landen loopt over de zogeheten Talweg, een denkbeeldige lijn die de laagste punten in de rivierbedding met elkaar verbindt. Zonder noodmaatregelen zou België er ter hoogte van Meers een stuk grondgebied bij krijgen.

Projectleider François Verhoeven van het consortium bevestigt de spoedklus, die dinsdag al van start gaat. De maatregelen zijn de uitkomst van overleg met Rijkswaterstaat en zijn Vlaamse tegenhanger (De Vlaamse Waterweg nv).

Weggespoeld
De oorzaak van de ontstane problemen, die voor deskundigen als een ‘grote verrassing’ komen, is terug te voeren op de werkzaamheden in het kader van het Grensmaasproject. Het stroombed van de Maas is daarbij aanzienlijk verbreed. "Midden in de verruimde rivier hebben we een grindrug aangelegd als een soort eiland. Die blijkt nu op drie plaatsen volledig weggespoeld", legt Verhoeven uit.

Maaskeien
Het Consortium gaat de beschadigde oevers van het grindeiland nu repareren door ter plekke ruim tweeduizend ton Maaskeien te storten. Daarmee wordt volgens de projectleider het oorspronkelijke zomerbed van de rivier hersteld en het negatieve effect van de erosie aangepakt. De kosten van de noodoperatie, die Rijkswaterstaat volgens afspraak in zijn geheel voor zijn rekening neemt, taxeert Verhoeven op ruim twee ton. Inwoners van Meers hoeven volgens hem niet beducht te zijn voor noemenswaardige overlast. "Het transport met vrachtauto’s gebeurt hoofdzakelijk via een route buiten het dorp om."

De komende maanden gaat het Consortium ook aan de slag met het aanbrengen van een extra afdeklaag rond de internationale gasleiding die onder de rivier loopt. "Ter bescherming tegen toekomstige erosie", legt Verhoeven uit.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →