Ophef rond meten ammoniakuitstoot

Print
Ophef rond meten ammoniakuitstoot

Afbeelding: Archief ANP

Vredepeel - Het station in Vredepeel dat ammoniak uit de veehouderij meet, heeft tot discussie geleid. Critici stellen in een rapport dat het meetstation te dicht bij een kippenbedrijf ligt.

Het meetstation ligt slechts op 150 meter van een kippenbedrijf, terwijl het voor betrouwbare uitkomsten op minstens 300 meter afstand moet liggen. Daardoor geven de meetgegevens een voor de agrarische sector ongunstiger beeld van de ammoniakuitstoot.

Rapport
Dat stellen journaliste Geesje Rotgers en scheikundige Jaap Hanekamp in het rapport ‘Ammoniak in Nederland: Een noordoostelijke spelbreker’. Zij voerden het onderzoek uit in opdracht van de Stichting Mesdag Zuivelfonds.

Volgens de onderzoekers vallen de gemiddelde ammoniakconcentraties van het meetpunt in Vredepeel door de volgens hen verkeerde ligging van het station tot 25 procent hoger uit. De onderzoekers noemen de metingen niet-representatief terwijl die volgens hen wel meetellen in de regionale en landelijke ammoniakcijfers die worden toegeschreven aan de landbouw.

Rekening
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de ammoniakmetingen uitvoert, zegt in een reactie de conclusies in de publicatie niet te delen. Opvallend is dat RIVM de constatering over de ligging van het station niet tegenspreekt. Het RIVM benadrukt echter dat er volgens hen rekening mee wordt gehouden dat de metingen worden beïnvloed door ammoniakbronnen in de buurt.

Volgens het RIVM hebben de metingen in Vredepeel nauwelijks invloed op het beeld van ammoniakconcentraties. "Hierbij is Vredepeel slechts een van de 35 meetlocaties.” Een woordvoerder geeft aan dat volgens hem Vredepeel vooral gebruikt wordt als ijkpunt voor andere metingen.

Vragen
Onder meer Brabantse CDA-Statenleden hebben naar aanleiding van het rapport vragen gesteld. Zij vragen zich bezorgd af wat het Brabantse college van Gedeputeerde Staten ervan vindt dat ammoniakcijfers lijken te zijn ‘opgeplust’.

De agrarische belangenorganisatie LTO Nederland vindt dat meting en monitoring nooit onderdeel mogen zijn van politieke spelletjes. De meetgegevens moeten volgens LTO Nederland zo objectief mogelijk zijn, omdat anders het draagvlak onder agrariërs voor maatregelen tegen verzuring en ammoniak onder druk kunnen komen te staan.

De veehouderij heeft volgens LTO al honderden miljoenen euro’s uitgegeven voor het terugdringen van ammoniak. LTO zegt overigens niet automatisch de conclusies van het rapport over te nemen.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →