Europese tolweg betaal je straks per meter en per microgram vervuiling

Print
Europese tolweg betaal je straks per meter en per microgram vervuiling

Ook op de Franse péage wordt als het aan het Europees Parlement ligt naar rato van verbruik en vervuiling betaald. Afbeelding: AD

Weggebruikers gaan straks op tolwegen in heel Europa betalen naar rato van het gebruik van de weg en de veroorzaakte vervuiling.

Dag- of weekvignetten verdwijnen. Voor vrachtverkeer (inclusief bussen) gaat dat systeem per 2023 in, voor personenverkeer in 2026.

Transportspecialisten uit het Europees Parlement kiezen daarmee qua tijd voor een ambitieuzere aanpak dan de Europese Commissie had voorgesteld. "Maar dat is nodig om de klimaatafspraken van Parijs te halen", aldus de Franse parlementsonderhandelaar Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy. Zij is blij dat het wegverkeer 'eindelijk' op gelijke voet komt met trein en vliegtuig. "Daar betaal je al lang naar rato van de afstand."

Geen verplichting
De christendemocratische EVP onderstreept dat het nieuwe systeem enkel geldt voor landen die al een tolsysteem hebben. "Geen enkel land wordt verplicht tot wegbeprijzing, maar wie dat al heeft, moet het baseren op afstand en niet op duur en moet de opbrengst in wegverbetering investeren", aldus EVP-transportwoordvoerder Georges Bach. Nu geldt op de tolwegen ook een 'prijs per afgelegde meter', maar die wordt op dit moment bepaald door de tolwegonderneming. En daar kunnen grote verschillen in zitten.

"Terecht dat dit wordt beperkt tot landen die al een tolsysteem hebben", vindt ook zijn partijgenoot Wim van de Camp. "Ik zeg altijd dat je de Duitse toerist op weg naar Zandvoort niet op kosten moet jagen."

Moeizaam
De voorstellen gaan nu het driehoeksoverleg in met de Europese Commissie en de lidstaten. "Dat wordt nog een heel moeizaam proces", verwacht Van de Camp.

Over de precieze manier van betalen moet nog verder worden overlegd, maar duidelijk is dat het zal gaan om elektronische betaalsystemen. Van de Camp: ,,Dat wordt misschien niet goedkoper, maar wel oneindig veel gemakkelijker.'' 

Een van de parlementseisen is dat alle systemen op elkaar worden afgestemd. Volgens Revault gaat het in totaal om 130.000 kilometer snelweg binnen de Europese Unie. Zij bepleit een speciaal agentschap voor het wegverkeer om alles in goede banen te leiden, de EVP is daar mordicus tegen.