Heerlen wil één systeem voor toewijzen woningen

Print
Heerlen wil één systeem voor toewijzen woningen

Afbeelding: De Limburger

Heerlen - Het mag niet meer voorkomen dat woningstichtingen ‘probleemhuurders’ bij elkaar over de schutting gooien.

Daarom streeft Heerlen naar één gezamenlijk toewijzingsbeleid bij alle woningstichtingen die actief zijn in de gemeente.

De Voorzorg
Het streven is er al langer, zegt wethouder Peter van Zutphen (SP). "De gebeurtenissen bij De Voorzorg in Hoensbroek onderstrepen de noodzaak daartoe." Uit extern onderzoek bleek dat De Voorzorg jarenlang discrimineerde bij het toewijzen van huurwoningen. Kandidaten werden geselecteerd op ras, geloof, uiterlijke kenmerken en zelfs op lichaamsgeur.

Afvoerputje
Die selectie zadelde collega-corporatie Woonpunt op met bovenmatig veel probleemgevallen, zo klaagt de Hoensbroekse huurdersbelangenvereniging van die woningstichting. "Dat er echt zo werd gediscrimineerd wisten we niet, maar we hebben regelmatig aan de bel getrokken over een te strikt toewijzingsbeleid bij De Voorzorg", zegt voorzitter Sjaak Mestrom. "Wij waren het afvoerputje van Heerlen."

Afspraken
Mestrom verwijt de gemeente niets met die klachten te hebben gedaan. Voor de huurdersclub van Woonpunt reden om zowel in 2017 als in 2018 de prestatieafspraken tussen corporaties en gemeente niet te ondertekenen. Volgens Van Zutphen is de gemeente wel degelijk in actie gekomen. "De kwestie is vaker aan de orde gesteld bij De Voorzorg, maar die corporatie weigerde het systeem aan te passen. Pas door de nieuwe Woningwet heeft de gemeente weer meer zeggenschap."

De wethouder wijst erop dat in het nieuwe coalitieakkoord de wens is opgenomen om te komen tot één toewijzingsbeleid voor alle woningstichtingen. "Op zich is er niets mis mee dat een corporatie kijkt of huurders in een wijk passen. Maar dat mag er niet toe leiden dat ze mensen over de schutting gooien."

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje