Politie gaat mensen die aangifte doen beter beschermen tegen wraakacties

Print
Politie gaat mensen die aangifte doen beter beschermen tegen wraakacties

Afbeelding: iStock

Wie bij de politie aangifte doet, krijgt voortaan meer en betere bescherming mocht dat nodig zijn. De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Slachtofferhulp Nederland slaan de handen ineen bij een nieuwe landelijk werkwijze rondom kwetsbare slachtoffers. Ze willen zo voorkomen dat iemand in korte tijd opnieuw slachtoffer wordt.

Agenten moeten gaan inschatten hoe groot de kans is op intimidatie of zelfs vergelding. Politie en Justitie kunnen in zo'n geval adresgegevens van het slachtoffer afschermen of de verdachte een contactverbod opleggen. 

Geweld
Als het slachtoffer minderjarig is of wanneer sprake is van huiselijke geweld wordt altijd extra bescherming aangeboden. De politie erkent dat 'in tijden van drukte' de aandacht voor het slachtoffer er nog wel eens bij inschoot. 

Om de nieuwe aanpak te laten slagen heeft Justitie geld beschikbaar gesteld waardoor de politie 124 fte's extra krijgt om de kwetsbaarheid van slachtoffers te beoordelen.