Opwinding over omvang nieuwe wethoudersploeg Sittard-Geleen

Print
Opwinding over omvang nieuwe wethoudersploeg Sittard-Geleen

PVV-Statenfractieleider Robert Housmans wil dat Gedeputeerde Staten snel en kordaat ingrijpen. Afbeelding: Loraine Bodewes

Sittard - Het nieuwe stadsbestuur van Sittard-Geleen staat volgende week pas op het bordes, maar de eerste ophef is al een feit.

De omvang van het beoogde college van B en W is in strijd met eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. Die besliste immers eind vorig jaar dat de nieuwe bestuursploeg in Sittard-Geleen om bezuinigingsredenen maximaal 4,5 fte mag bedragen. Dat is een volle fte minder dan het huidige - nu demissionaire - college telt. De afgesproken reductie levert de gemeente een besparing op van anderhalve ton per jaar. De armlastige fusiestad staat onder verscherpt financieel toezicht van de provincie.

De nieuwe coalitie in Sittard-Geleen, die uit zeven partijen bestaat, presenteerde woensdag een bestuursploeg die zeven wethouders omvat, verdeeld over 5,5 fte.

Ingreep
Dat is dus in flagrante strijd met het eerdere raadsbesluit, constateert voorman Robert Housmans van de PVV-Statenfractie. Hij wil daarom dat Gedeputeerde Staten snel en kordaat ingrijpen, nog voordat de wethoudersploeg - woensdag - aantreedt tijdens een ingelaste raadsvergadering. "Dat kan allemaal heel simpel: door het fte-plaatje per wethouder te verlagen." Saillant detail: Housmans is ook raadslid in Sittard-Geleen, waardoor de kwestie een pikante politieke lading krijgt. Daar komt bij dat SP-gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen, gewezen raadslid in Sittard-Geleen, belast is met het financieel toezicht op de gemeente. Diezelfde SP maakt nu in de fusiestad deel uit van de coalitie.

In een eerste reactie trok (nu nog demissionair) wethouder Pieter Meekels van GOB, de grootste partij in Sittard-Geleen, donderdagavond de strekking van het bewuste raadsbesluit niet in twijfel. "Maar de opgaven en het takenpakket voor onze stad zijn dermate zwaar en omvangrijk dat we die 5,5 fte keihard nodig hebben." Meekels benadrukt overigens dat Housmans zich geen zorgen hoeft te maken wat betreft die besparing van anderhalve ton. "We komen binnenkort al met een alternatief dekkingsvoorstel."