Nieuwe coalitie Maastricht komt met aanvalsplan tegen armoede

© De Limburger

Het is al enkele jaren een voornaam aandachtspunt in Maastricht, maar de nieuwe coalitie van CDA, Seniorenpartij, GroenLinks, D66, VVD en SP wil de komende vier jaar echt vol gaan inzetten op de bestrijding van (stille) armoede in de stad.

Ivo Kok

Dat valt op te maken uit het formeel nog niet getekende coalitieakkoord, dat maandagmiddag in de Maastrichtse raadzaal werd gepresenteerd door de formateurs Murk Peutz (CDA) en Wim Hazeu (GroenLinks). In plaats van symptoombestrijding, van brandjes blussen, moet er een structurele analyse worden gemaakt van de armoedeproblematiek in de stad, om vervolgens - in samenwerking met kennisinstellingen - ook te komen tot structurele oplossingen.

GezinsaanpakEen belangrijk initiatief in dat streven is de introductie van de ‘50-gezinnen-aanpak’. Om te voorkomen dat sociale ongelijkheid (werkloosheid, armoede) wordt overgedragen van generatie op generatie, zullen vijftig Maastrichtse gezinnen worden geselecteerd, die de komende vier jaar op allerlei gebieden nadrukkelijk door verschillende partijen zullen worden begeleid. De gemeente neemt daarbij de regie. Bijzondere aandacht is er in de aanpak voor kinderen die in armoede opgroeien.

DuurzaamheidEen ander belangrijk thema in het hoofdlijnenakkoord is duurzaamheid. Volgens beoogd GroenLinks-wethouder Gert-Jan Krabbendam gaat het zelfs om 'het meest groene akkoord aller tijden in Maastricht'. Hij wijst daarbij onder meer op het streven om de gemeentelijke organisatie 100 procent klimaatneutraal te maken, als voorbeeld voor de rest van de stad. Daarnaast streeft de gemeente ook naar een forse toename van het aantal elektrische auto’s, wil ze een substantiële vermeerdering van het aantal laadpalen in de stad, en richt ze zich erop om in parkeergarages veel meer capaciteit vrij te maken voor elektrische voertuigen, dan wel die in z’n geheel daartoe om te bouwen.

DekkingDe plannen in het coalitieakkoord leiden tot een financieel tekort dat in 2022 zal zijn opgelopen tot zes miljoen euro. De dekking ervan zal voor een belangrijk deel worden gezocht in besparing op de apparaatskosten, en in de indexering van de parkeertarieven in de stad.

De bedoeling is dat de zes nieuwe wethouders op 18 juni aan de slag gaan. Het gaat om Vivianne Heijnen (CDA), Jim Janssen (Seniorenpartij), Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks), Bert Jongen (D66), John Aarts (VVD) en Mara de Graaf (SP).

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee