Stein schuift schadeclaim door naar het Rijk

© Getty Images/iStockphoto

De gemeente Stein heeft bij het Rijk een claim van 91.000 euro ingediend. Deze houdt verband met de langdurige werkzaam- heden aan de brug over het kanaal in Urmond.

Eric van Dorst

Hierdoor is de reconstructie van de Raadhuisstraat en de Julianastraat - de doorgaande weg naar Berg aan de Maas - fors vertraagd. Al begin februari kondigde Stein in een brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat de claim aan.

Deze ontstond toen de bovenzijde van de stalen boogbrug gerenoveerd werd en het verkeer omgeleid moest worden. Daardoor kon aannemer Van Boekel niet starten met het aanbestede werk.

VergoedingStein vindt dat van de aannemer niet mag worden verwacht dat hij het werk voor de afgesproken som uitvoert. Van Boekel had geen rekening kunnen en hoeven te houden met resterend werk in 2018. Stein stelt dat zo’n uitloop van werkzaamheden van derden op is te vatten als een kostenverhogende omstandigheid die recht geeft op een redelijke vergoeding.

Daarnaast dateert de door de aannemer opgegeven prijs van 2015 en geldt het destijds afgesloten contract voor de afgelopen twee jaar. Met een uitloop naar 2018 heeft de gemeente Stein noch Van Boekel rekening gehouden.

PrijsindexeringIn het bestek is wel een regeling voor prijsindexering opgenomen, maar volgens het college is deze te beperkt om tot een redelijke prijs voor de resterende werkzaamheden te komen.

Daarbij wordt gewezen op jurisprudentie van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Deze heeft herhaaldelijk bepaald dat de afgesproken indexering niet in stand kan blijven als er sprake is van vertraging die de opdrachtgever aan te rekenen is.

PrijsstijgingenIn de sector is sprake van enorme prijsstijgingen. Zo steeg sinds 2016 het tarief van een stratenmaker met 25 procent en de prijs van kunststof producten voor riolering met 5 procent. Deze stijgingen heeft Van Boekel meegenomen in een claim die is neergelegd bij het Steins college, dat deze redelijk en billijk vindt.

Als de meerkosten aantoonbaar worden gemaakt, zal Stein ze op zijn beurt in rekening brengen bij Rijkswaterstaat. Dat wordt verweten door langdurig achterstallig onderhoud de grote vertraging in de totale reconstructie van de kanaalbrug in de hand te hebben gewerkt.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee