Miljoenentekort Venlo groter dan voorzien

Print
Miljoenentekort Venlo groter dan voorzien

Afbeelding: iStock

Venlo - De gemeente Venlo heeft 2017 afgesloten met een financieel tekort van een kleine 24 miljoen euro. Dit is 5,8 miljoen euro meer dan eind vorig jaar werd voorzien.

Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door het zogeheten sociaal domein, waarin wettelijke (jeugd)zorgtaken zijn ondergebracht.

Sociaal domein
Uit een eerste vooruitblik op 2018 komt naar voren dat de gemeente Venlo zeker 2,1 miljoen euro moet bezuinigen om binnen de eigen begroting voor dit jaar te blijven. Dit komt omdat de gemeente in 2018 naar verwachting 2,7 miljoen euro meer kwijt is aan het sociaal domein dan voorzien. Van de eigen bezuinigingsopdracht van drie miljoen euro op die zorgtaken is in het eerste kwartaal van dit jaar 267.000 euro gehaald. Venlo houdt er rekening mee dat dit bedrag in 2018 niet stijgt.

Onder meer die cijfers komen naar voren in woensdag door Venlo gepubliceerde financiële rapportages.

Afstoten
Om orde op zaken te stellen en niet onder curatele van de provincie Limburg gesteld te worden, wil het nieuwe college van B & W de komende maanden met bezuinigingsvoorstellen komen. Het gemeentebestuur noemt als opties de financiering van sport & verenigingsleven, het afstoten van gemeentelijk vastgoed, heroverwegen van projecten met een hoog risico en het niet invullen van vacatures binnen de gemeente Venlo.

Hoewel het gemeentebestuur een bescheiden verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) als laatste redmiddel ziet, wil ze met de gemeenteraad bespreken of die dit een optie vindt. Het college van B & W wil de uiteindelijke maatregelen opnemen in de begroting voor volgend jaar.

Zwaar weer
Wethouder Ad Roest (Financiën, EenLokaal) wist bij zijn aantreden al dat de financiële situatie niet rooskleurig was. "De opdracht is zwaarder geworden en het is volkomen duidelijk dat Venlo in zwaar weer zit. We kunnen niet op deze manier doorgaan, anders komen we onder toezicht van de provincie."

In de voortgangsrapportage staat dat burgers de vermindering van dienstverlening en beleid zullen gaan merken. Voor Roest staat dit echter niet vast. "We moeten ook bekijken of er efficiënt gewerkt wordt en of de juiste mensen op de juiste plaats zitten."

Binnen vier jaar
Onder meer door financiële tekorten in de laatste jaren is het eigen vermogen van Venlo gedaald van zo’n 120 miljoen naar iets boven de 40 miljoen euro. Het gemeentebestuur wil dat Venlo binnen vier jaar weer financieel gezond is. Garanties dat er onderweg geen nieuwe tegenvallers opduiken zijn er niet. Zo had Venlo begin april van twintig zorgaanbieders nog geen afrekening over 2017 ontvangen.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →