Landgraaf: ‘aanspreken spaargeld voor tekort jeugdzorg is schande’

Print
Landgraaf: ‘aanspreken spaargeld voor tekort jeugdzorg is schande’

Afbeelding: iStock

Landgraaf - Landgraaf moet de komende jaren miljoenen uit de algemene reserves halen om tekorten in met name de jeugdzorg af te dekken.

Wethouder Christian Wilbach (GBBL) van financiën noemt het schandalig dat de gemeente ‘spaargeld’ moet toeleggen op de uitvoering van taken die het rijk overdraagt zonder daar genoeg geld voor op tafel te leggen.

Tekort
De komende tijd komt de gemeente jaarlijks tussen drie en ruim vier miljoen tekort op de taken rond het sociaal domein zoals jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, uitkeringen en het stimuleren van arbeidsparticipatie.

Daar staat tegenover dat er de komende jaren extra geld komt van het Rijk. Dat is pas in 2022 genoeg om de tekorten af te dekken.  

Jeugdzorg
Met name de uitgaven voor de jeugdzorg groeien fors: afgelopen jaar steeg het aantal cliënten met 42 procent.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje