Maastricht doet onderzoek naar woonbeleid

Print
Maastricht doet onderzoek naar woonbeleid

Afbeelding: Streetview

De Rekenkamer Maastricht gaat onderzoek doen naar het woonbeleid. Het doel is een beter inzicht te krijgen in de toekomstige (studenten)woningbehoefte.

Hoe gaat Maastricht om met een mogelijk tekort aan betaal­bare sociale huur­woningen? Zijn er wel genoeg studentenkamers in Maastricht? Op welke manier wordt aandacht besteed aan een goede relatie tussen de buurt en de studenten? Die en andere vragen moeten centraal staan in een onderzoek dat de Rekenkamer Maastricht wil doen naar het woonbeleid van de gemeente.

Studentenhuisvesting is een hot item in Maastricht. In nogal wat straten en buurten wordt geklaagd over overlast, het gevolg van de forse groeistuipen van de universiteit. De regels voor kamerbewoning en het splitsen van huizen in meerdere wooneenheden zijn de voorbije jaren flink aangescherpt. Dat leidde al meerdere malen tot discussies in de gemeenteraad en tot raadsvragen.

Verdunning
Een ander actueel thema is het aanbod van sociale huurwoningen. In Maastricht wordt in naoorlogse woonwijken met veel gestapelde woningbouw en laagbouw ingezet op verdunning: er moeten minder, maar wel kwalitatief betere huizen komen. Ook moet er meer verscheidenheid komen in het aanbod.

Maar hoe verhoudt zich dat tot diverse rapporten die suggereren dat de hoeveelheid betaalbare huur­woningen in de grote steden substantieel afneemt, waardoor het vooral voor mensen met lagere inkomens moeilijker wordt om een betaalbare woning te vinden?

Positief
In het plan van aanpak wijst de rekenkamer erop dat het op dit moment lastig is om een helder beeld te krijgen van wat de gemeente nou ­eigenlijk wil de komende jaren. De geactualiseerde stadsvisie stamt uit 2008, de woonprogrammering uit 2016 en de woonvisie is van 2017.

De Vereniging van Verhuurders Woonruimtes Maastricht (VVWM), die fel tegenstander is van het strenge kamerbeleid van de gemeente, reageert positief op het aangekondigde onderzoek. "Wij roepen al jaren dat er onvoldoende zicht is op de woningvoorraad, de verwachte groei van de onderwijsinstellingen en het aantal uitwonende studenten", aldus de VVWM in een reactie. Volgens haar voldoen de plannen al lang niet meer aan de huidige en toekomstige woning­behoefte.

Het rapport van de rekenkamer moet tegen december klaar zijn.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →