Onderzoek naar fusie drie basisscholen Sittard

Print
Onderzoek naar fusie drie basisscholen Sittard

Afbeelding: iStock

Sittard - De basisscholen De Baandert, De Tovertuin en De Sjtadssjool in Sittard gaan onderzoeken of een fusie haalbaar is.

De medezeggenschapsraden van de drie scholen hebben ingestemd met het intentie van bestuurder Kindante. Het proces dat nu wordt doorgezet is erop gericht dat de fusie 1 augustus volgend jaar een feit is. Het is de bedoeling het onderzoek eind dit jaar af te ronden, als onderdeel van het formele fusietraject waarin een fusie-effectrapportage opgesteld wordt. Deze brengt in beeld wat de gevolgen van een samengaan zullen zijn voor leerlingen, ouders, personeel en de kindpartners MIK, Spelenderwijs en Partners in Welzijn. Alle partijen worden in het proces betrokken.

Bestaand gebouw
Uitgangspunt is dat de toekomstige huisvesting plaatsvindt in een bestaand gebouw. Kindante rekent er niet op dat de gemeente middelen vrij kan en wil maken om een nieuw kindcentrum neer te zetten. De vier huidige gebouwen liggen aan de Burgemeester Schrijenstraat, Burgemeester Corbeijstraat, Henri Weltersstraat en Vastradastraat. Sjef Weijman, procesbegeleider van Kindante, zegt dat nog niet duidelijk is waar de fusieschool ondergebracht zal worden. In een brief aan ouders en verzorgers is vermeld dat één gebouw niet zal volstaan om alle klassen onderdak te bieden. Waar ze komen is een belangrijke vraag die in het onderzoek beantwoord moet worden.

Risico
Ook deze fusie is noodzakelijk vanwege het dalend aantal kinderen. "Om de kwaliteit van het ontwikkelaanbod te garanderen is een bepaalde schaalgrootte nodig. Als we niets doen, lopen we het risico dat twee van de drie scholen op korte termijn gesloten moeten worden. Dan gaan de kinderen elders heen. Het is beter aan de voorkant over een goede oplossing na te denken dat achteraf pleisters te plakken", zegt Weijman.

 

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje