Kwetsbare ouderen lopen thuis groot risico op uitbuiting en mishandeling

Print
Kwetsbare ouderen lopen thuis groot risico op uitbuiting en mishandeling

Geënsceneerde foto. Afbeelding: AD/Thinkstock

Thuiswonende senioren lopen serieus risico slachtoffer te worden van financiële uitbuiting en fysieke of psychologische mishandeling, toont nieuw onderzoek aan. De dader is veelal een bekende.

Naar schatting ruim één op de twintig ouderen (5,5 procent) heeft vanaf het 65ste levensjaar ooit te maken met mishandeling, blijkt uit nieuw en grootschalig onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. 

Van de 3,1 miljoen thuiswonende senioren in Nederland betekent dit dat ongeveer 170.000 ouderen in hun eigen woning niet veilig zijn. De meest gebruikte vorm van ouderenmishandeling is financieel misbruik, gevolgd door psychische mishandeling en fysieke mishandeling. 

Meer dan incident
In de meerderheid van de gevallen gaat het om meer dan een eenmalig incident, constateren de onderzoekers . "Ouderenmishandeling komt in vele gedaanten en maten van ernst voor en kan diverse gevolgen hebben." De slachtoffers zijn vaak kwetsbare senioren, op fysiek of psychisch vlak.

Bijna zes op de tien daders zijn mannelijk. De plegers betreffen veelal een vriend(in) of kennis, een buurman, een broer of zus, of een zoon of dochter van het slachtoffer. Regelmatig zitten deze mensen zelf ook in financiële of psychische problemen of ze zijn al met politie en justitie in aanraking geweest.  

Geschrokken
Zorgminister Hugo de Jonge is geschrokken van de nieuwe cijfers. "De vorige landelijke cijfers waren van een kleine tien jaar geleden en dit nieuwe onderzoek laat een vergelijkbaar schokkend beeld zien. De mishandelingen variëren van verbaal geweld tot financieel misbruik, terwijl het thuis veilig hoort te zijn." 

D66-Kamerlid Vera Bergkamp zit al lange tijd te wachten op dit onderzoek. "Er is te weinig bekend over ouderenmishandeling. Ik ben blij dat er nu een gedegen onderzoeksrapport ligt, het is tijd dat we dit taboe doorbreken. Met dit rapport kunnen we gerichter werken aan het voorkomen van ouderenmishandeling."

Overbelasting
De minister op VWS constateert dat veel mishandeling ontstaat door overbelasting bij mantelzorgers. "Professionals moeten getraind worden alert te zijn op signalen en weten hoe mantelzorgers ondersteuning kunnen krijgen. Verder moeten we zorgen dat mensen handelen als ze mishandeling aantreffen en dat het onderwerp bespreekbaar wordt." 

Ter aanpak van financieel misbruik wil De Jonge dat er nog meer lokaal wordt samengewerkt tussen partijen als zorgverleners, de politie en banken. Ook het waarschuwingsregister van werkgevers, waardoor werknemers die over de schreef zijn gaan boven komen drijven, verdient zijn aanbeveling.