Provincie gaat overlast veehouderij aanpakken

Print
Provincie gaat overlast veehouderij aanpakken

Afbeelding: iStock

Met een reeks maatregelen wil de provincie de overlast van stank en uitstoot van ammoniak en fijnstof van de veehouderij verder terugdringen

Vanuit het Rijk is er een bedrag beschikbaar van 200 miljoen euro voor warme sanering en innovatie in de varkenssector.

Stankoverlast
De provincie gaat er vanuit dat een deel van dat geld gebruikt kan worden voor het oplossen van  de ergste gevallen van stankoverlast door varkensbedrijven. De provincie voert daarover overleg met het ministerie van Landbouw, blijkt uit een notitie die gedeputeerde Hubert Mackus van Landbouw vandaag aan Provinciale Staten heeft gestuurd.

Tevens zet de provincie er op in dat de knelpunten met overschrijdingen van de fijnstofnorm bij pluimveebedrijven in Nederweert helemaal wordt opgelost. Dat vormt tot dusverre een hardnekkig probleem.

Geitenbedrijven
Uit het stuk blijkt ook dat de provincie de regels voor uitbreiding van geitenbedrijven wil aanscherpen. De provincie vindt dat dat alleen nog maar is toegestaan in landbouwontwikkelingsgebieden. Limburg gaat overigens niet zo ver als buurprovincie Noord-Brabant die tijdelijk een stop op uitbreidingen heeft uitgevaardigd. Brabant wil eerst meer duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor omwonenden.

Doelstellingen
De gepresenteerde plannen gaat de provincie de komende maanden verder uitwerken. Het moet dit najaar leiden tot een uitgewerkt plan van aanpak met concrete doelstellingen over vermindering van stankoverlast en uitstoot van ammoniak en fijnstof. Meerdere Statenfracties hadden eind vorig jaar aangedrongen op meer concrete maatregelen. Ook onder meer de Natuur- en Milieufederatie Limburg pleit daarvoor.

 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →