Weert houdt over bij de zorg, overschot naar Midden-Limburg

Print
Weert houdt over bij de zorg, overschot naar Midden-Limburg

Afbeelding: ANP

Weert houdt over 2017 2,6 miljoen euro over bij zorgtaken. Het overschot bij Jeugdzorg, 1,8 miljoen, zal wellicht naar de Midden-Limburgse gemeenten vloeien die een tekort hebben.

Dat gebeurt omdat de Midden-Limburgse gemeenten onder elkaar hebben afgesproken tekorten te compenseren met eventuele overschotten.

Nederweert en Leudal
Zo denken Nederweert en Leudal een tekort te hebben van respectievelijk 0,7 en 2,1 miljoen euro. In totaal is het tekort op Jeugdhulp in Midden-Limburg over 2017 ruim zeven miljoen euro, vijftien procent van de totale kosten. Een bureau gaat onderzoek doen naar de oorzaken van de verschillende resultaten bij de Jeugdzorg in Leudal, Nederweert en Weert.

Gespecialiseerde hulp
Het verschil tussen de vergoeding die Weert van het Rijk krijgt voor Jeugdhulp en wat ze ervoor uit moet geven, komt deels omdat er minder beroep wordt gedaan op gespecialiseerde hulp. Eerst wordt geprobeerd hulp te bieden via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar is dan ook een toename van het aantal cliënten en hulpvragen.

Ook het aantal aanvragen voor jeugdhulp bij de GGZ en Jeugd en Opvoeding daalt. Bij de GGZ van 909 aanvragen in 2016 naar 732 in 2017 en bij Jeugd en Opvoeding van 113 in 2016 naar 92 in 2017.

Quitte
Het overschot bij de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bedraagt in Weert over 2017 negen ton. Het aantal inwoners dat hulp bij het huishouden toegekend kreeg, daalde. Hoewel er nog steeds een overschot (925.000 euro) is wat betreft Wmo-begeleiding, is dat wel veel lager dan in 2016. Toen bedroeg het overschot 2,3 miljoen euro.

Volgens de gemeente blijkt daaruit dat er een groeiende behoefte is aan ondersteuning. De grootste oorzaak van de stijging van zestien procent ten opzichte van 2016 bij Wmo-begeleiding, is veroorzaakt door een toename van mensen die individuele begeleiding hebben vanwege psychische problemen. Wat betreft de bijstand en inspanningen om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen, draaide Weert nagenoeg quitte.

Reservepot
Goede resultaten boekte Weert bij arbeidsprojecten voor bijstandsgerechtigden en acties om de instroom bij de bijstand te beperken. Mede daardoor zakte het aantal huishoudens dat bijstand kreeg vorig jaar van 1035 naar 969. De overschotten die Weert in 2017 heeft, gaan naar de reservepot voor de zorg. Die is nu gevuld met 8,5 miljoen euro.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →