Wagenspel

Print
Wagenspel

Afbeelding: Archief de Limburger

Zes acteurs op een wagen spelen een spel waarin men, eens in de zeven jaar, terugblikt op een voor het dorp belangrijk historisch moment.

Welk spel wordt hier opgevoerd, in welke plaats, en wie weet de namen van de acteurs op deze foto uit augustus 1980.

Reacties kunt u sturen naar peter.devreede@delimburger.nl

Reacties:

Kiek van Toen 16 juni.
Een foto van de Wagenspelen in Susteren met de volgende acteurs:
Jo Lempens, Sjeng Sanders, Annie Schreuders-Derks, Karel Fiddelers, Evert Zits, 
Lau Delsen en Nico Herzig.
Gr. Lei Hellebrekers uit Guttecoven

Mijn moeder mevr. Havenaar-Maessen  herkende op een na alle personen op de foto. 
Van links naar rechts:
Geheel links niet bekend
Sjeng Sanders 
Annie Schreuders-Derks
Karel Fiddelers
De heer Zits
De heer Delsen
Nic Herzig
Leuk toch, zo’n foto uit de oude doos. Deze personen werden zelfs door mij herkend. Door de uitvoeringen van het grote heiligdomsvaartspel  zijn dit toch echt bekende Zösterse luu!
Groet, 
Patty Havenaar 

Beste Peter,
Ik herkende onmiddellijk de dame in kwestie Annie Schreuders-Derks met naast haar Karel Fiddelers.
Deze foto is genomen in Susteren tijdens het Wagenspel t.g.v. het Wigibaldfeest. Wigibald was een Germaanse krijger en is een bekend figuur uit het Spel van de Heiligdomsvaart. In 1976 werd het Wigibald feest voor de eerste keer georganiseerd door harmonie St Cecilia. In dat jaar werd het 700-jarig bestaan van de Susterse stadsrechten herdacht.
In 1980 werd het wagenspel aan dit feest toegevoegd. In 1979 kende Susteren de Heiligdomsvaart en enkele spelers gingen verder als "De Heilige". Dit eerste wagenspel werd geschreven door Piet Zits en had als titel "De wraak van de Graasboer" oftewel "Wie de sókkernikskes zeen ontsjtange".
Anders spelers zijn Nico Herzig, Sjeng Sanders, Jo Lempens en Lou Delsen.
Met vriendelijke groet,
Natascha Plum

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje