Welke rol moet de Risse vervullen?

Print
Welke rol moet de Risse vervullen?

Afbeelding: Risse Groep

Nederweert / Weert - Weert en Nederweert gooien het over een andere boeg. Niet meer het voortbestaan van de Risse Groep in de huidige vorm staat centraal, maar de rol die het sociaal werkbedrijf in de toekomst zou moeten vervullen. Een 24-uurs conferentie moet daarover duidelijkheid geven.

Voordat over de toekomstige rol en taken van sociaal werkbedrijf de Risse Groep gepraat kan worden, zal eerst duidelijk moeten zijn welke sociale activiteiten op de lange duur van belang zijn voor de deelnemende gemeenten.

24-uurs conferentie
Dat vinden Weert en Nederweert. Om erachter te komen welk activiteiten dat zijn, willen de twee gemeenten, die met Cranendonck samenwerken bij de Risse Groep, eind dit jaar een breed opgezette 24-uurs conferentie op touw zetten.

Daar zullen diverse groepen die te maken hebben met zorg en werk zoals inwoners, vrijwilligersclubs, ambtenaren, aanbieders op het gebied van zorg, werk en welzijn, scholen, woningcorporaties en sport- en sociaal-culturele verenigingen drie dagen lang met elkaar rond de tafel zitten om te praten over de toekomst van het zogenaamde sociale domein.

Duidelijkheid
Tijdens die conferentie moet duidelijk worden welke activiteiten opgepakt moeten worden om de inwoners van de gemeente aan het werk te krijgen of meer deel te laten nemen aan de maatschappij. Ook moeten dan de daarbij behorende voorzieningen en ondersteuning worden aangegeven.

Pas dan kan worden gepraat over de toekomstige rol van De Risse. Die rol en de bijbehorende financiën zouden dan begin volgend jaar bekend moeten zijn, stelt het college van burgemeester en wethouders.

Met deze werkwijze wordt niet meer de huidige en toekomstige rol van de Risse Groep centraal gesteld, maar de activiteiten die nodig zijn om zorg, welzijn en werkgelegenheid voor onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op peil te houden.

Verlies
De Risse Groep denkt dit jaar een verlies te maken van ruim zes ton. De verwachting is, dat het sociaal werkbedrijf komend jaar eenzelfde bedrag in de min komt.

Het verlies kan nu nog opgevangen worden door de reservepot van de Risse aan te spreken. Daar zit nog voldoende in om het tot 2022 uit te zingen.

Daarna zouden de gemeenten bij moeten lappen. Dat willen ze liever niet, vandaar dat ze nu kijken voor een invulling van De Risse waarbij het sociaal werkbedrijf zijn rol vervult, maar daarentegen wel in de zwarte cijfers terechtkomt.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje