Nieuw onderzoek naar nut Trambaanfietsroute

Print
Nieuw onderzoek naar nut Trambaanfietsroute

Afbeelding: Mitchell Giebels

Vaals / Gulpen - Er komt een nieuw onderzoek naar het maatschappelijk nut van de Trambaanfietsroute. Voor de Vosgrubbe, een waardevol stuk natuur, lijkt op voorhand geen draagvlak te zijn.

De Trambaanfietsroute (TBF) kent een geschiedenis tot 22 januari 2018 en één na die datum. In de volle raadszaal van Margraten klaagden die januaridag veel burgers dat de politici de TBF erdoor drukten zonder echte inspraak.

Sindsdien is een traject opgestart waarbij deskundigen en burgers overleggen, met de politiek bewust op een afstand. In september moet er, enigszins vertraagd, een breed gedragen advies liggen voor een politieke stuurgroep.

Kritiek
Edwin Claessens, ingehuurd door de gemeenten Maastricht, Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem, begeleidt drie werkgroepen, die worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Een onafhankelijk notulist legt vast wat de deskundigen en vertegenwoor­digers van burgergroepen bespreken.

Noodzaak
Een net zo belangrijke concessie is dat geheel nieuwe onderzoeken zijn gestart naar het nut en de noodzaak van de hele Trambaanfietsroute. Het bureau Decisio voert deze maatschappelijke kosten-batenanalyse en een economische effectrapportage uit.

Daarmee komen de gemeenten tegemoet aan de kritiek dat een eerder onderzoek verouderd is en niet op alle punten adequaat. Decisio luistert mee bij de werkgroepen.

Draagvlak
De fietsroute volgt in grote lijnen het tracé van de tram die van 1925 tot 1938 reed tussen Maastricht en Vaals. Uit de openbare notulen blijkt dat er geen draagvlak lijkt te bestaan voor de smalle Vosgrubbe tussen Margraten en Gulpen, een smalle inkeping in het landschap.

Die werd honderd jaar geleden gegraven zodat de trams een geleidelijke afdaling konden maken naar het Gulpdal. Maar de Vosgrubbe bestaat inmiddels uit ‘goudgroene’ natuur, waar in principe geen enkele ontwikkeling is toegestaan. Ook de Zwarteweg bij Cadier en Keer en een nieuw stuk fietspad van Oud-Lemiers naar Vaals staan stevig ter discussie, wegens verstoring van de rust voor inwoners.

Alternatieven
Conclusies zijn nog niet getrokken, maar in september moeten de werkgroepen met aanbevelingen komen. De stuurgroep buigt zich dan ook over het Decisio-onderzoek. De TBF zou eind 2019 klaar moeten zijn, maar de vraag is of het tot de aanleg komt en wanneer.

Op één punt heeft de politiek trouwens (nog) geen concessie gedaan: alternatieven als maak er een wandelroute van en de heerbaanroute (over oude Romeinse wegen) worden vooralsnog niet onderzocht.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →