Nabestaanden kunnen definitief fluiten naar erfenis: 120.000 euro gaat naar pastoor

Print
Nabestaanden kunnen definitief fluiten naar erfenis: 120.000 euro gaat naar pastoor

Jos Hermans Afbeelding: ED/Rene Manders

Jos Hermans, de toenmalige pastoor van het Brabantse Asten, vlak over de provinciegrens bij Weert, mag de volledige erfenis van een diepgelovige vrouw houden. Dinsdagochtend werd bekend dat hij ook het hoger beroep heeft gewonnen.

De nabestaanden van Tonny van Empel-Van de Wallen konden het niet verteren dat de toenmalig pastoor, die momenteel in dezelfde functie werkzaam is in Druten, een erfenis van naar verluidt 120.000 euro als schenking accepteerde. Volgens het gerechtshof in 's Hertogenbosch is het testament geldig 'omdat niet is gebleken dat erflaatster wilsonbekwaam is'. Ook werd niet aangetoond dat de pastoor bij het opmaken van dit testament druk heeft uitgeoefend.

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde eerder ook al in het nadeel van de familie.

Teleurgesteld
Advocate van de nabestaanden, Hetty van den Elzen, laat weten dat de familie bijzonder teleurgesteld is. "We hebben het nog maar net te horen gekregen, dus ik moet de uitspraak eerst even goed doornemen voor ik erover kan oordelen." De familie wilde in het hoger beroep vooral aantonen dat pastoor Hermans in strijd met de Gedragscode Pastoraat handelde en daarmee ook een maatschappelijke norm overtrad. "De familie is ervan overtuigd dat hier zaken zijn gebeurd die niet correct zijn. Maar los van het ongenoegen daarover is het een principiële zaak geworden. Kwetsbare, beïnvloedbare parochianen zouden beschermd moeten worden door die gedragscode."

Wat Van den Elzen nu opvalt is dat het gerechtshof de Gedragscode Pastoraat bestempelt als een interne code die dus niet voor de parochianen geldt. "We beraden ons nu op vervolgstappen. Mogelijk gaan we in cassatie." Daarnaast ligt er ook een formele klacht bij het meldpunt grensoverschrijdend gedrag RKK.

Testament
Tonny van Empel-Van de Wallen, een diepgelovige vrouw, liet in april 2009 een testament opstellen. Ze benoemde daarin de kinderen van haar nicht tot erfgenaam. Ook liet zij pastoor Jos Hermans van haar parochie een geldsom na. In mei 2010 wijzigde de vrouw haar testament. In de nieuwe versie kregen de kinderen een beperkte geldsom van 'tante Tonny'. De rest van haar nalatenschap, dat volgens de familie onder andere bestond uit een bedrag van zo’n 120.000 euro, zou naar de pastoor gaan.

Van Empel overleed eind december 2014. Toen bleek dat zij haar testament had aangepast, vonden de nabestaanden dat het nieuwe testament nietig moest worden verklaard. Volgens hen had de pastoor 'onrechtmatig gehandeld', onder meer omdat hij haar vermogen beheerde en haar onder druk heeft gezet om hem tot erfgenaam te benoemen. Dit zou in strijd zijn met het kerkelijk recht en de Gedragscode Pastoraat.

Het hof vindt de verwijten van de familie onvoldoende onderbouwd en oordeelt dat het nieuwe testament wel geldig is.

Gedragscode
Pastoor Hermans mag nu de reeds door hem aanvaarde nalatenschap houden. Volgens het hof is dat niet in strijd met het kerkelijke regels en de gedragscode, omdat die namelijk gericht zijn op de verhouding tussen de pastoor en de kerk en niet tussen de pastoor en gelovigen.

De familie wilde volgens het gerechtshof ook dat het bisdom en de bisschop maatregelen zouden nemen tegen de pastoor vanwege zijn handelen. Maar omdat niet is gebleken dat de pastoor onrechtmatig heeft gehandeld, is dit niet mogelijk.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →