‘Veiligheid op chemiecomplex Chemelot moet beter’

Print
Het beleid rond veiligheid op Chemelot moet beter. De bedrijven op het Geleense chemiecomplex moeten op dat gebied beter samenwerken en ook meer doen om veiligheid hand in hand te laten gaan met de groeiambities.

Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid op het terrein zelf, maar met name ook om die van de omliggende woonwijken.

Een overkoepelende visie op veiligheid van Chemelot als geheel ontbreekt. De bestaande samenwerkingsverbanden moeten beter benut worden om de veiligheid structureel te verbeteren.

Brand
Dat is de conclusie van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Aanleiding is een aantal incidenten op Chemelot. Bij een ervan, een brand in een naftakraker van chemiereus Sabic in december 2016, vielen een dode en een zwaargewonde.

Daarnaast keek de Raad naar drie ernstige incidenten waarbij chemische stoffen zijn vrijgekomen. 

‘De groeiambities (…) vereisen een hoger veiligheidsniveau’, schrijven de onderzoekers. De bedrijven op het chemiecomplex moeten daarbij meer doen dan zich alleen aan de regels houden. Ze moeten met een veiligheidsbeleid komen dat recht doet aan de groeiambities.

Lees ook: Onderzoeksraad start onderzoek bij Chemelot

‘Voldoen aan wet- en regelgeving is op zich een juist uitgangspunt, maar zeker bij groei moet voortdurend gestreefd worden naar het verbeteren van de veiligheid. Om dit te bereiken, moeten partijen op Chemelot de bestaande samenwerking beter benutten’, vindt de Onderzoeksraad.

Veiligheid
Uit het onderzoek naar de incidenten blijkt volgens de Onderzoeksraad dat de procesveiligheid tekortschoot. Zo waren inspectie en onderhoud niet altijd op orde, werden werkinstructies niet nageleefd en werden mogelijke risico’s niet geïdentificeerd. 

Ook de leeftijd van de installaties speelt een rol, concluderen de onderzoekers. ‘De meerderheid van de fabrieken op Chemelot is ontworpen in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Er vinden onderhoud en inspecties plaats, maar er is te weinig aandacht voor het systematisch verbeteren van de fabrieken naar de huidige inzichten. In veel installaties ontbreekt bijvoorbeeld het zicht op de omstandigheden van het productieproces, terwijl dit technisch wel mogelijk is’, staat in het onderzoeksrapport.  

Provincie
De onderzoekers hebben ook gekeken naar de rol van de provincie Limburg, als vergunningverlener voor het chemiecomplex en als aandeelhouder van de Brightlands Chemelot Campus op het terrein. Hun conclusie: het provinciebestuur heeft tot nu toe niet concreet vastgelegd naar welk niveau van veiligheid wordt gestreefd en op welke wijze dit door Chemelot moet worden bereikt. Ook wat de provincie kan doen om dit te bevorderen, is niet helder.

De Onderzoeksraad zou graag zien dat de provincie samen met de omliggende gemeenten een ‘ambitieuze en uitgewerkte visie’ opstelt voor de veiligheid op Chemelot.

'Waardevol document'
Robert Claasen, directeur van Chemelot, ziet het rapport van de Onderzoeksraad als ‘een zeer waardevol document’, liet hij direct na het verschijnen weten. 'Het geeft aanvullende inzichten waarmee we onze gezamenlijke veiligheidsprestaties en veiligheidsorganisatie verder kunnen verbeteren. Veiligheid en duurzaamheid maken integraal deel uit van onze ambitie om uit te groeien tot de meest competitieve materialensite van Europa. De aanleiding van het onderzoek betreuren wij ten zeerste', aldus Claasen.