Minister: Maastrichtse scholen hebben onverantwoord gehandeld

Print
Minister: Maastrichtse scholen hebben onverantwoord gehandeld

Afbeelding: ANP/Bart Maat

354 eindexamens van Maastrichtse vmbo-leerlingen zijn afgekeurd. Hun scholen hebben 'ernstige fouten' gemaakt, schrijft minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer.

De gedupeerde leerlingen zijn scholieren van het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College, die samen VMBO Maastricht vormen. Ze moeten hun examen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk overdoen, vreest de minister.

Grote frustratie
Beide scholen hebben "onverantwoord gehandeld", stelt Slob. Dat levert een "ontzettende teleurstelling op voor alle leerlingen die erop rekenden volgende week hun diploma-uitreiking te hebben". Hij zegt mee te leven met de leerlingen en hun ouders, die 'grote frustratie en onzekerheid zullen voelen'. "Het vertrouwen is ernstig geschaad. Ik zal me ervoor inspannen dat de leerlingen waar mogelijk in staat worden gesteld alsnog hun diploma te halen."

Schoolexamens
Volgens de Inspectie van het Onderwijs zijn de schoolexamens, de examens die aan het centraal examen vooraf gaan, niet of onjuist afgenomen. Ook zouden er fouten zijn gemaakt in de registratie. De schoolexamens zijn onderdeel van het eindexamen en moeten zijn afgerond voordat leerlingen het centraal eindexamen mogen doen. Nu blijkt dat de schoolexamens van honderden leerlingen niet op orde waren voordat zij centraal eindexamen gingen doen. Dat betekent dat hun toegang tot het centraal examen onterecht verleend is.

Kon niet anders
De Inspectie kon daarom niets anders dan de examens van de leerlingen ongeldig te verklaren. Volgens de inspectie is deze beslissing vergaand, maar wel noodzakelijk om de betrouwbaarheid van diploma's te kunnen garanderen. De Inspectie erkent dat het besluit een grote invloed heeft op de leerlingen en hun ouders. "Zij dachten te kunnen rekenen op de uitslag die de school met hen heeft gedeeld", aldus de inspectie. "Hun vertrouwen is hier ernstig geschaad." De leerlingen en ouders worden vrijdag door de school verder geïnformeerd. Vrijdagavond vindt er voor de gedupeerden een informatiebijeenkomst plaats. 

Per leerling gekeken
Per leerling wordt gekeken naar de individuele situatie. Daarna zullen de Inspectie en het College voor Toetsen en Examens kijken welke leerlingen deze zomer de openstaande schoolexamens alsnog kunnen doen en tevens het centraal eindexamen kunnen volbrengen. Echter zullen veel leerlingen vermoedelijke hun examenjaar moeten overdoen. 

VMBO Maastricht is vanwege de situatie per direct onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs geplaatst

OPROEP
De Limburger is op zoek naar leerlingen die gedupeerd zijn door deze beslissing. Neem contact met ons op via internet@delimburger.nl of via WhatsApp: 06-11108022.