Kerstpakketten wegbezuinigd in Sittard-Geleen

Print
Kerstpakketten wegbezuinigd in Sittard-Geleen

Afbeelding: ANp

Sittard - Financieel heeft Sittard-Geleen nog steeds bar weinig te lachen. De fusiestad kondigt de ene na de andere bezuinigings-ronde af. Ook de 900 ambtenaren moeten eraan geloven.

De financiële positie van Sittard-Geleen is nog altijd precair, het provinciebestuur houdt scherp toezicht op het huishoudboekje.

Kortom: alle hens aan dek. Vast staat dat de fusiegemeente, ditmaal aangevoerd door een bestuurscoalitie van liefst zeven partijen, ook de komende jaren zware bezuinigingen zal moeten doorvoeren.

Minder verlofdagen
Ook de circa 900 ambtenaren moeten eraan geloven. Het stadsbestuur wil een miljoen euro besparen op hun arbeidsvoorwaarden. Eerder was al besloten dat de overheidsdienaren vanaf dit jaar vier verlofdagen moeten inleveren.

Het betreft met name erfenissen uit de tijd dat Sittard, Geleen en Born nog zelfstandig waren. Gemeentepersoneel had tijdens kermissen of andere lokale hoogtijdagen standaard een dagje vrij. De halvering van het aantal zogeheten dienstvrije dagen (in totaal acht) levert een jaarlijkse besparing op van 8,5 ton.

Kerstpakket
Ook voor de resterende anderhalve ton aan personele bezuinigingen hebben B en W nu een invulling gevonden. Zo krijgen de ambtenaren geen kerstpakket meer. Dat levert een besparing op van bijna 75 mille per jaar.

Verder staakt de gemeente de bijdrage aan de drie personeelsverenigingen, hetgeen jaarlijks 20 mille oplevert.

Sportdag
Een andere opvallende maatregel is de afschaffing per direct van de jaarlijkse sportdag, waarmee eveneens 20 mille wordt uitgespaard. Het stadsbestuur acht zo’n collectieve sportdag niet meer van deze tijd, waarbij de gestaag afnemende belangstelling een extra argument is.

Het stadsbestuur zegt te beseffen dat het pakket maatregelen pijnlijk is en op de werkvloer op ‘gevoelens van weerstand’ kan stuiten. Maar B en W wijzen er in één adem op dat de oorspronkelijke bezuinigingsdoelstelling in dit verband vijf ton hoger uitviel.

College?
In een eerste reactie wijst de ondernemingsraad (or) van het gemeentepersoneel erop dat de financiële situatie al jaren nijpend is. "Opnieuw leveren de ambtenaren een bijdrage aan de bezuinigingen. Maar welke bijdrage levert het college zelf eigenlijk?"

De or roept B en W op om ‘solidariteit met de organisatie’ te betrachten door ook zelf de broekriem aan te halen.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →