Onderwijsraad: doorstroom vmbo naar havo moet beter

Print
Onderwijsraad: doorstroom vmbo naar havo moet beter

Afbeelding: iStock

Er moet meer worden gedaan om de problemen in de doorstroom van het vmbo naar de havo op te lossen. Dat stelt de Onderwijsraad.

Volgens de organisatie is het wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo van minister Arie Slob (Onderwijs) een stap in de goede richting van een gelijke behandeling van leerlingen. Maar het is volgens de raad niet genoeg.

Aansluiting
Uitgangspunt moet volgens de raad zijn dat een diploma van de gemengde of theoretische leerweg (gl/tl) toegang geeft tot de havo. Op dit moment is dit niet het geval omdat het onderwijsprogramma op het vmbo gl/tl niet goed aansluit op de havo.

Voorbereiden
De raad adviseert om vooral in te zetten op beleid om de aansluiting vmbo-havo inhoudelijk te verbeteren. De raad denkt daarbij aan het versterken van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding om leerlingen beter voor te bereiden op het maken van hun keuze voor een vervolgopleiding.

In de Tweede Kamer wordt maandag een groot onderwijsdebat gehouden.