Albert Heijn maakt banenafspraak met gemeenten

Print
Albert Heijn maakt banenafspraak met gemeenten

Foto ter illustratie. Afbeelding: Archiefoto ANP

SITTARD - Supermarktketen Albert Heijn spant zich in om zo’n zeventig mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen in Zuid-Limburg. De marktleider tekende maandag in Sittard een overeenkomst met de achttien meest zuidelijke gemeenten.

Het doel is om vooral jongere uitkeringsgerechtigden (voorheen SW of Wajong) perspectief en een leeromgeving te bieden.

Kassawerk
Zij krijgen bij gebleken geschiktheid voor minimaal zes maanden een betaalde baan van tussen de 13 en 28 contracturen bij een van de zeventien Zuid-Limburgse AH-vestigingen. De nieuwe medewerkers gaan daar verschillende soorten werkzaamheden verrichten. Dat kan variëren van het inruimen van producten tot en met het kassawerk.

Vergoeding
Velen van hen kunnen slechts gedeeltelijk werken en hebben begeleiding en aanpassingen nodig op de werkplek. Dit vergt extra inspanningen. AH krijgt in ruil voor die begeleiding financiële compensatie. Daarnaast betalen de Werkgevers Servicepunten (WSP’en) loonkostensubsidie. "Als Albert Heijn richten wij ons op wat de mensen wel kunnen en dus niet op hun beperking", zegt Gemma­ de Beer, regiohoofd participatie van AH. "Wij bieden de mensen perspectief en geven ze het gevoel erbij te horen."

Andere werkgevers
Het contract tussen de gemeenten en AH geldt voor minimaal een jaar. Ook franchises met een AH-filiaal kunnen gebruikmaken van de regeling. Het is de bedoeling van de gemeenten om meer soortgelijke overeenkomsten te sluiten met andere werkgevers. Ze zijn er vooral op gericht om jonggehandicapten duurzaam een plek te bieden op de reguliere arbeidsmarkt.

Voorbeeldfunctie
Albert Heijn vervult een soort van voorbeeldfunctie. Vier jaar geleden al sprak men vanuit Zaandam de ambitie uit om een grote Wajong-werkgever te worden. Twee jaar geleden stond de landelijke teller al op ruim duizend Wajongers.

Om een versnelling te realiseren riep Albert Heijn nog een speciaal participatieteam in het leven, bestaande uit regiocoördinatoren en jobcoaches. Zij coachen de buddy’s in de winkel die medewerkers begeleiden met een arbeidshandicap. Het mes snijdt voor Albert Heijn aan meerdere kanten. Zeker in een tijd van arbeidskrapte is de inzet van arbeidsbeperkten extra welkom.