Na bouwvak volgt aanpak knelpunten wateroverlast Meerssen

Print
Na bouwvak volgt aanpak knelpunten wateroverlast Meerssen

Afbeelding: iStock

Meerssen - De gemeente Meerssen werkt met onder meer het waterschap aan een ‘delta plan’ om in de toekomst te voorkomen dat delen van Meerssen bij zware regenbuien weer onder water komen te staan.

Omdat het uitdokteren en opstellen van een alomvattend plan een proces is dat langere tijd kan duren, worden op korte termijn al een aantal (nood-)maatregelen getroffen op notoire knelpunten.

Afvoer
Zo snel mogelijk na de bouwvakvakantie wordt de Proost de Beaufortstraat in de kern Meerssen aangepakt. Volgens verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (Kijk!) kan de Proostenbuurt significant ontlast worden door de aanleg van een afvoer die overtollig water direct richting de Geul stuurt.

Bij parkeerplaats ’t Bergske, aan de Steenstraat in het centrum van de kern Meerssen, wordt het fietspad wat verlaagd.  De verwachting is dat daarmee ook grote hoeveelheden water gestuurd kunnen worden afgevoerd.

Noodmaatregelen
Veel water en modder dendert van hoger gelegen delen ten noorden van Meerssen naar beneden. Eén van de grootste uitdagingen voor de gemeente en het waterschap is het opstellen van een plan waarmee bovenaan zo veel mogelijk water kan worden vastgehouden.

Voor die tijd worden er een aantal noodmaatregelen genomen. Ten noorden van Meerssen wordt een aantal landbouwwegen dermate verhoogd dat ze kunnen fungeren als watergeleider. Bij de Cazenderstraat worden zogenaamde ‘big bags’ neergelegd.