Het gaat goed met de campussen..

Het gaat goed met de campussen..

Afbeelding: Brightlands

Een mooie kop boven dit artikel. Het was ook de titel van de reactie van Brightlands een paar weken geleden bij het verschijnen van het onderzoeksrapport ‘Inventarisatie meerwaarde van campussen in Nederland’. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft onderzoeker Buck 82 campusinitiatieven tegen het licht gehouden. Uiteindelijk bleek er 35 als ‘echte’ campus aangemerkt te kunnen worden. Alle vier Brightlands campussen vallen in die categorie.

In die reactie gaven de CEO’s als gezamenlijke reactie dat ze het rapport van Buck International Consultants met de aandeelhouders en de stakeholders gaan bespreken. In deze nieuwsbrief laten ze vanuit het eigen campusperspectief hun licht kort schijnen over het rapport.

Jan Cobbenhagen, CEO Brightlands Maastricht Health Campus

“Het onderzoek laat zien dat het ecosysteem van de Brightlands Maastricht Health Campus een goede voedingsbodem biedt voor startende bedrijven in de gezondheidszorg en ‘life sciences’. Die aantrekkelijkheid heeft zich in de afgelopen vier jaar onder meer vertaald in een forse groei van zowel het aantal bedrijven als ook de werkgelegenheid op de Campus (beiden stegen met 74%). En we verwachten dat die groei zich de komende jaren zal doorzetten. Gemeten naar totale werkgelegenheid (9.174) is Maastricht inmiddels de 8e campus van Nederland.”

Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus

“Het rapport van Buck laat opnieuw zien dat campussen functioneren als motor voor economische groei. Het is prachtig om te zien dat de Triple Helix coalitie in Limburg 4 herkende campussen heeft voortgebracht, dat is iets om samen trots op te zijn. Brightlands Chemelot Campus behoort tot de volwassen groep en voert het voorzitterschap van het Nationaal Campussen Overleg. We verwelkomen twee nieuwkomers in deze ‘kopgroep’: Groningen en Eindhoven Science Park. En natuurlijk herkennen we de aandachtspunten, ze staan op onze actiepuntelijst. Er is werk aan de winkel voor Brightlands. Daar zetten we samen de schouders onder.”

Peter Verkoulen, CEO Brightlands Smart Services Campus

“Onderzoeker René Buck noemt de Brightlands Smart Services Campus een fenomeen: ‘Want wie denkt er bij bètawetenschap, blockchain, big data en kunstmatige intelligentie nou aan Heerlen?’ Ik ben trots dat we deze status bereikt hebben - en dat in nog geen twee jaar tijd. Meer dan zestig bedrijven en organisaties hebben inmiddels onderdak gevonden op de campus. Een internationaal gezelschap. De bewoners van het eerste uur – de grotere kartrekkers als Accenture, APG, Conclusion en Universiteit Maastricht samen met Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit – trekken wetenschappers, studenten, start-ups en bedrijven uit allerlei windstreken. De nationale en internationale belangstelling voor de campus groeit. We richten ons daarbij primair op het ontwikkelen en faciliteren van een community die data kan omzetten in slimme diensten. De campus is van groot belang voor de Limburgse economie en de regio Heerlen. Het is belangrijk om niet alleen grote werkgevers te verankeren in de regio, maar zeker ook om het midden- en kleinbedrijf te laten profiteren van deze ontwikkeling.”

Saskia Goetgeluk, CEO Brightlands Campus Greenport Venlo

"Die inventarisatie eind 2017 kwam voor ons eigenlijk een paar maanden te vroeg. Er stonden een paar grote dingen voor de deur die nu niet zijn meegenomen. Dat is wel een beetje jammer, want natuurlijk had ik graag gezien dat de fantastische ontwikkelingen van de eerste helft van dit jaar ook een rol hadden kunnen spelen. De actieve organisaties op Brightlands Campus Greenport Venlo herkennen zich meer in de opstartfase die Buck definieert. Er zijn diverse onderzoeksprojecten up & running waar de campus bij betrokken is. Bijna veertig organisaties zijn er gehuisvest, met zo’n 300 medewerkers, en alleen al in het afgelopen kwartaal zijn er ongeveer 100 bijeenkomsten en werkbezoeken uit binnen- en buitenland op de Brightlands Campus in Venlo georganiseerd. Maastricht University College Venlo opende haar drie nieuwe laboratoria op de campus en heeft momenteel vier onderzoekslijnen. Circa 800 studenten zijn aan de slag met én op de campus. De campus in Venlo ziet dat organisaties zich aangetrokken voelen tot de mix van innovatieve ondernemers en kennisinstellingen op Universitair, HBO en MBO niveau rond de thema’s Veilige en Gezonde voeding, Future Farming en Biocirculair Economy.”

Lees meer op de website van Brightlands