Limburgse sportclubs nog nauwelijks groen bezig

Print
Limburgse sportclubs nog nauwelijks groen bezig

Afbeelding: iStock

Limburgse sportclubs zijn nauwelijks bezig met het verduurzamen van hun sporthallen, kantines en andersoortige accommodaties. Dat concludeert de provincie die hier onderzoek naar heeft laten doen.

In gesprekken met de onderzoekers geven verenigingen toe dat ze niet of nauwelijks met duurzaamheid bezig zijn. Ook deskundigen die geraadpleegd zijn, beamen dat. Ze hebben andere prioriteiten, namelijk het op peil houden van hun ledenbestand.

Rekening
Als het clubs expliciet gevraagd wordt, zeggen ze wel ­geïnteresseerd te zijn. Vooral omdat het ze een lagere energierekening kan opleveren en er geld valt te verdienen aan het opwekken van alternatieve energie. Maar de ­investeringen die eraan voorafgaan, kunnen veel clubs niet betalen. En van de financieringsmogelijkheden die er zijn, zijn ze vaak niet op de hoogte.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de belangstelling voor verschillende regelingen waar clubs gebruik van kunnen maken als ze bijvoorbeeld zonnepanelen willen aanschaffen of hun hal beter willen isoleren. Zo heeft de provincie een duurzaamheidssubsidie voor maatschappelijke organisaties in Limburg. Van alle aanvragen is slechts tien procent afkomstig van sportverenigingen. Ook voor een soortgelijke landelijke subsidieregeling is het animo vanuit de Limburgse sportclubs laag.

Verdienmodellen
Gekeken is ook naar andere financieringsmethoden en verdienmodellen die het aantrekkelijker zouden kunnen maken voor verenigingen. Zo is elders in Limburg de plaatselijke energiecoöperatie een succesformule gebleken. Omwonenden, leden en bedrijven uit de buurt zouden in dit geval als een soort aandeelhouder optreden. Maar volgens de onderzoekers is dat organisatorisch te gecompliceerd en moeten vrijwilligers van een vereniging daar niet mee worden opgezadeld. Wel wordt de provincie aanbevolen een fonds op te richten, waaruit leningen tegen een lage rente kunnen worden verstrekt.

Of dat ook gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De nieuwe SP-gedeputeerde Bob Ruers (Duurzaamheid) schrijft aan een brief aan de Staten dat hij werkt aan een plan. "Ons college ziet potentie in gebruik van het dakoppervlak voor het opwekken van duurzame energie in Limburg . Wij onderzoeken welke modellen en partners kunnen bijdragen in het beter benutten van deze potentie."

 

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →