Blockchain & het nieuwe poldermodel

Blockchain & het nieuwe poldermodel

Afbeelding: Rutger van Zuidam

Met zijn onderneming DutchChain onderzoekt en creëert Rutger van Zuidam mogelijkheden om blockchaintechnologie in te zetten als katalysator voor verandering. Daarnaast is hij de organisator van de grootste blockchain hackathon ter wereld. Op 27 juni 2018 brengt Van Zuidam de Next Level Conference van de Blockchaingers naar Brightlands Smart Services Campus.

Door Bitcoin kwam Rutger van Zuidam in 2010 voor het eerst in aanraking met blockchain. Het decentraliserende en ontmonopoliserende karakter sprak hem erg aan. Sindsdien heeft Van Zuidam zich ontwikkeld tot één van de blockchainaanjagers van Nederland. Als er in de Wereld Draait Door, Jinek of andere programma’s wordt gesproken over Bitcoin of blockchain schuift hij aan. Enkele dagen voor de Next Level Conference bij over de huidige status van blockchain en zijn visie daarop.

Nederland: het is tijd voor een strategie

Onder andere Zwitserland, Singapore en de Arabische Emiraten lopen voorop als het om blockchain gaat. Maar Nederland kan in potentie ook tot de kopgroep behoren, aldus Rutger: “Om die positie te realiseren moet er wel wat gebeuren. We zijn op een punt aangekomen waarop we als land een gedegen strategie nodig hebben. Er is een duidelijke visie nodig op de wereldwijde samenleving van de 21e eeuw, en de rol die Nederland daarin wil spelen. Hoe geven we invulling aan internationale samenwerking? En hoe kunnen wij ons als land onderscheiden zonder te willen concurreren? Niet alleen in wat we doen, maar vooral ook in de manier waarop. Het is hoog tijd om met elkaar te kijken hoe we zo optimaal mogelijke omstandigheden creëren waarin iedereen bij kan dragen aan de transformatie van onze samenleving en economie naar een volgend niveau. Want zo kunnen we beter samen werken aan de uitdaging: de maatschappelijke en economische transformatie van de 21e eeuw. Daar ligt wat mij betreft de prioriteit op dit moment.”

Het nieuwe poldermodel

Om als bedrijf of organisatie in de toekomst relevant te blijven is een nieuwe mindset nodig. Steeds meer partijen zien in dat ze hun voordeel kunnen doen met blockchain, maar vinden het een uitdaging om de kern van hun businessmodel aan te passen. Deze modellen zijn tenslotte doorgaans gebaseerd op een gecentraliseerde positie en strategie. Het is uitdagend om zo’n transitie te maken, maar zeker niet onmogelijk volgens Van Zuidam. Maar er is meer voor nodig dan decentraal denken alleen: “Het is cruciaal om je goed in te leven om te zien hoe belangen van verschillende partijen elkaar kunnen versterken, en hoe dat samenkomt in een oplossing. Eigenlijk kun je het zien als het nieuwe poldermodel: veel verschillende partijen met verschillende belangen creëren samen een toekomst die ze nog niet kennen, maar die allerlei gezamenlijke uitdagingen wel kan oplossen. Je komt niet tot de volgende stap door besluiten te nemen, maar door samen oplossingen te bouwen. De oplossing wordt pas sterk als je hem vrij laat in het netwerk zodat iedereen kan bijdragen aan het ecosysteem.”

Voortplanten van ideeën

Maar hoe ga je als onderneming dan aan de slag met blockchain? Het antwoord op die vraag is nog niet zo evident. Techniek is te regelen, maar samenwerkingsverbanden smeden en er voor zorgen dat het businessmodel niet tussen de partners in komt te staan is lastig. Het is één van de redenen waarom van Zuidam jaarlijks een blockchain hackathon organiseert als onderdeel van de Blockchaingers. “Partijen met verschillende belangen dezelfde kant op laten bewegen is 80% van het werk. Tijdens zo’n evenement brengen we potentiële launching customers samen met geselecteerde teams die goede ideeën hebben én deze ideeën kunnen uitvoeren. Het is van belang om stakeholders niet alleen zoveel mogelijk bij de oplossing te betrekken, maar ook bij het maakproces. Echte co-creatie dus. Want als ideeën seks hebben wordt er een beter idee geboren.”

Mens versus blockchain

Bij discussies over blockchain blijkt soms dat mensen angstig kunnen zijn voor de verandering. Zo vrezen ze onder andere dat verregaande automatisering banen zal kosten. Van Zuidam ziet dit toekomstbeeld toch anders: “Mensen zijn aanjagers van innovatie, de technologie is slechts een middel. Blockchain maakt nieuwe dingen mogelijk, maar verandert zelf niets. Mensen wel. Mensen kunnen met elkaar praten over nieuwe ideeën en experimenten opzetten. Zo ontdekken ze dingen waarvan ze van te voren niet hadden durven dromen dat het mogelijk was. Dan komt de echte uitdaging pas, namelijk de implementatie, zodat de oplossing ook de eindgebruiker bereikt. Het is de mens die waarde toevoegt en vertrouwen bouwt door samen te werken. Angst is daarbij misschien een signaal, maar wat mij betreft nooit een argument om iets niet te doen. Dan sluit je je af voor een deel van de realiteit. Als Nederland dit goed aanpakt dan zal de toepassing van blockchain juist leiden tot een significante groei van banen. En ja, werk dat nu waardevol is, wordt straks misschien geautomatiseerd. Maar dan is er weer ruimte voor ander waardevol werk. Ik zie dus veel meer kansen dan bedreigingen.“

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

"Kritische discussies over onderwerpen als energieverbruik, veiligheid, ethische kwesties, implicaties van quantum computing en wet- en regelgevend zijn zeer welkom. Opbouwende kritiek kan dienen als waardevolle input voor vooruitgang en doorontwikkeling. Maar vooringenomen scepsis, of het veroordelen van resultaten helpt niet. We zijn tenslotte nog steeds bezig om de potentie van blockchain te ontdekken. Vaak moet je iets een aantal keren uitproberen om te weten hoe het moet. Of om erachter te komen hoe je het niet wil doen. Of je nu een toneelstuk instudeert of een nieuwe toepassing van een technologie ontwikkelt. Het is een kwestie van ondernemen!”

Lees meer op de website van Brightlands