Installatiebranche begint met eigen opleiding

© iStock

De installatie-branche in Parkstad heeft een hard plan voor een eigen bedrijfsschool. ‘Start dit najaar, liefst met 24 studenten’. Leren én werken, gekoppeld aan salaris en een baangarantie.

Frans Dreissen

Een school van en voor installateurs, opgezet uit bittere noodzaak. De krapte aan vakbekwaam personeel is duidelijk voelbaar. De instroom vanuit de scholen kan de uitstroom van vaklui (vergrijzing) bij lange na niet compenseren.Het is een gezamenlijk probleem; derhalve een gezamenlijke opdracht, menen de initiatiefnemers van de nieuwe vakschool, Michel Ploum (firma Ploem in Kerkrade) en Raymond Waterval (Waterval Elektro in Heerlen).

Ze willen de vroegere ambachtsschool nieuw leven in blazen. "Die ‘oude auto’ uit de garage halen, opkalefateren, poetsen, opdat we er weer trots op kunnen zijn. We moeten zo’n school sexy maken", aldus Ploum.

Waardering"We hebben de afgelopen jaren met zijn allen zitten slapen", zegt hij. "Het onderwijs maakt van studenten specialisten. Opleidingen sluiten onvoldoende aan op de bredere praktijk. Ouders zeggen tegen ouders: maar jouw kind gaat toch zeker ook verder studeren? Maar als branche hebben we zelf ook steken laten vallen. Stagiairs onvoldoende vertrouwen gegeven, ze niet laten werken met de juiste ‘tools’ en ze niet gewaardeerd als collega."

Het techniekonderwijs van tegenwoordig is vooral gericht op hbo- en wetenschappelijke opleidingen. Lagere technische opleidingen hebben beduidend minder aantrekkingskracht. "Deels vanwege de angst voor wis- en natuurkunde en de onbekendheid met de beroepen", zegt Ploum. "Het systeem zit verder zo in elkaar dat iemand met een 3 of 4 voor Nederlands niet doorstroomt. Die dreigt zonder startkwalificatie van school te gaan."

VakopleidingDe stichting Duo Installatietechniek Zuid die is opgericht, wil na een soortgelijk succesvol initiatief in Brabant, en vakopleiding voor installateurs. Eentje in samenspraak en samenwerking met het Techniekcollega (Arcus, Leeuwenborgh) en met gecommitteerde installatiebedrijven in de regio.

De studenten die klaar zijn met de vmbo, gaan één dag naar school (theorie), krijgen een dag les in de praktijkklas en werken de rest van de week onder intensieve begeleiding bij een installateur. Voordeel ten opzichte van de huidige situatie is dat ze een volwaardig salaris en een baangarantie krijgen.

SamenspraakFerdinand van Kampen, directeur Techniekcollege, juicht het regionaal initiatief van de installateurs toe. "Mits de studenten later ook nog een andere richting uit kunnen en het opleiden in samenwerking en samenspraak met ons gebeurt."

Omdat de aanwas vanuit het vmbo niet toereikend is, zal ook worden gerekruteerd onder zij-instromers, voortijdige schoolverlaters en statushouders. De opleidingskosten worden betaald door de installateurs. Maar zij worden deels weer gecompenseerd met subsidies.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee