Bijna half miljard euro extra voor huisartsenzorg

Print
Bijna half miljard euro extra voor huisartsenzorg

Afbeelding: ANP

Het kabinet stelt de komende jaren 471 miljoen euro extra beschikbaar voor het versterken van de huisartsenzorg. Het geld is onder meer bedoeld voor de verbetering van de zorg in de avond en tijdens weekenden, laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) weten.

Met de verruiming van het budget probeert de minister de kwaliteit van de huisartsenzorg te verhogen en tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk te houden.

Zonder afspraken en maatregelen stijgen de kosten de komende jaren met tien miljard euro, schrijft hij aan de Kamer. Met het plan moet die toename getemperd worden. 

Tijd nemen
Het geld moet worden gebruikt om meer tijd te hebben voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn en de zorg voor kwetsbare groepen, aldus Bruins.

Ook is extra geld beschikbaar voor de zorg in achterstandswijken. Het kabinet stelt daarnaast zo'n 133 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van ict binnen de huisartsensector. 

Op maat
'Het gaat er om voor de patiënt de beste oplossing te vinden', schrijft de minister. 'Daarbij past niet altijd een medisch (specialistisch) antwoord. Als het nodig is, kies je voor hoog specialistische zorg, de andere keer is iemand beter geholpen bij de huisarts of de fysiotherapeut.' Huisartsen spelen volgens hem een belangrijke rol bij 'zorg op de juiste plek en door de juiste behandelaar'. 

Het akkoord is ondertekend door het ministerie, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijns zorg, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Alle partijen leggen het plan de komende periode aan hun achterban voor. 

Juiste zorg
Centraal staat de beweging de juiste zorg te bieden op de juiste plek. Vertrekpunt is het functioneren van mensen, lichamelijk, psychisch en sociaal.

Minister Bruno Bruins: "Het gaat er om voor de patiënt de beste oplossing te vinden. Daarbij past niet altijd een medisch (specialistisch) antwoord. Als het nodig is, kies je voor hoog specialistische zorg, de andere keer is iemand beter geholpen bij de huisarts of de fysiotherapeut. Maar soms ook met begeleiding naar een gezondere leefstijl of naar andere vormen van hulp. Zorg op de juiste plek, door de juiste behandelaar voor die persoon. Huisartsen spelen hier een belangrijke rol in en daarom is het logisch de huisartsenzorg te versterken."

Kwaliteit en betaalbaarheid
Daarnaast stelt het ministerie voor de looptijd van het akkoord circa 133 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van ICT in de huisartspraktijk, digitale uitwisseling met patiënten en voor de uitvoering van de nationale onderzoeksagenda huisartsengeneeskunde.

Tot slot zullen partijen zich onverminderd blijven inzetten op het terugdringen van regeldruk en de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.