Energiezuinig Gulpen geeft ‘goede voorbeeld’

Print
Energiezuinig Gulpen geeft ‘goede voorbeeld’

Afbeelding: ANP

Gulpen - Als gemeente moet je het goede voorbeeld geven, erkent de raad van Gulpen-Wittem. Daarom handhaaft de raad voorlopig het geldpotje voor duurzaamheidsprojecten.

Het zou een slecht signaal zijn als het potje voor verduurzaming geschrapt zou worden, vindt de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Een gemeente die inwoners oproept om hun huizen te isoleren en hun dak vol te leggen met zonne­panelen moet zelf natuurlijk niet al te krenterig zijn als het om dergelijke investeringen gaat.

De raad heeft dan ook unaniem ingestemd met een motie van PRO waarin die fractie voorstelt om de reserve voor duurzame ontwikkelingen ‘na uitputting’ niet op te heffen. Het is de bedoeling dat er ook de komende jaren geld beschikbaar is voor het aanpassen van openbare gebouwen in de gemeente.

Het fonds is een paar jaar geleden ingesteld. De gemeente had kort daarvoor uitgesproken dat Gulpen-Wittem over enkele jaren energieneutraal moet zijn. Met andere woorden: dat de gemeente geen gas of stroom hoeft te komen om haar eigen gebouwen te verlichten of te verwarmen.

Scholen en kantines
Uitgangspunt was dat elk jaar minimaal één gemeentelijk complex onder handen zou worden genomen. Daarbij werd niet alleen gekeken naar gebouwen die de gemeente zelf gebruikt, zoals het raadhuis en het gemeentelager, maar ook panden waarin gesubsidieerde instanties en instellingen zijn gehuisvest: scholen, sportkantines.

De afgelopen jaren is met dat geld inderdaad het een en ander gerealiseerd, of zijn plannen uitgewerkt die binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden. Zo komen er op het dak van het gemeentehuis zonnepanelen waarmee een deel van de benodigde energie kan worden opgewekt.

Bodem
De bodem van die spaarpot komt langzaam maar zeker in de zicht. Begin dit jaar zat er nog zestig mille in het duurzaamheidsfonds, eind 2018 is daar nog veertigduizend euro van over. De gemeente was van plan om het fonds op te heffen zodra ook dat laatste geld is uitgegeven aan concrete projecten.

De raad komt daar nu op terug en besluit het fonds in stand te laten. Het betekent dat er de komende jaren geld bij moet. Hoeveel bepaalt de raad zelf, zegt wethouder Guido Houben: "De raad is budgethouder en beslist dus ook zelf of en in welke mate reserves voor een bepaald doel opgeplust worden.”

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje