Buurt mag groot denken bij groene vergezichten

Print
Buurt mag groot denken bij groene vergezichten

Afbeelding: Sjak Planthof

Bewoners van de Mergelweg in de wijk Sint Pieter in Maastricht geven zelf invulling aan openbaar groen in hun buurt. Gemeente en CNME denken en helpen graag mee.

Buurtbewoners wilden vorig jaar het trapveldje achter woningen aan de Mergelweg verlevendigen.  Voor kinderen moesten er op ‘t Weike nieuwe speelmogelijkheden komen, en een plek om hutten te bouwen en verstoppertje te spelen. Voor volwassenen werden een struinpaadje, struiken met eetbare bessen, een bloemenweide en natuurlijke zitjes van boomstammen bedacht. Een waterpomp staat ook op het verlanglijstje.

Eigen beheer
Maar: Hoe pak je dat aan? Ze kenden iemand bij het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME). Die bracht hen in contact met de gemeente. De gemeente stimuleert sinds 2015 het in eigen beheer nemen van groen in de buurt. Om het door bezuinigingen versoberde openbaar groen te compenseren met eigen inbreng van particulieren. Er is een website voor in het leven geroepen: Mijn Groen Maastricht. Met voorwaarden waaronder bewoners hun eigen tuintje tegen de gevel mogen aanleggen. En hoe zelf de ruimte rond bomen in de openbare ruimte  te beplanten en te onderhouden. Inmiddels zijn er ruim 250 van dergelijke projecten in de stad uitgevoerd.

Mooi plan
De plannen van bewoners rond ‘t Weike overstijgen echter de basis van Mijn Groen Maastricht. Daar zijn afspraken voor nodig. Neeltje van de Braak van Mijn Groen Maastricht: “Het is een mooi plan. Maar voor wat de bewoners van de Mergelweg willen is er geen speciaal geldpotje. Dat moeten bewoners zelf organiseren.” Er moesten ook duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat de dienst Stadsbeheer niet het deel van het gras weg zou maaien dat juist zou moeten groeien, met wilde bloemen. Van de Braak: “Bij Stadsbeheer is ‘t Weike nu aangemerkt als ‘Mijn Groen’.”

Struinpad
Nadat een tiental buurtbewoners vorig jaar een nieuwe invulling van het veldje inventariseerde, ging buurtbewoner en architect Reonald Westerdijk aan de slag met een ontwerp. Op de schets staan nieuwe speeltoestellen, een fietscircuit, een podium(pje), een experimenteerveld voor bijvoorbeeld huttenbouw, een bloemenweide, struiken met eetbare bessen, een struinpad door de struiken rond het terrein, en een heuse waterpomp als centraal middelpunt. Het voetbalveldje met goals blijft behouden. Westerdijk beseft dat de ambitie groot is. “Voor bepaalde onderdelen moet uiteraard geld gevonden worden, maar: het gras groeit gratis.”

Continuïteit
Het CNME adviseert en faciliteert bij zulke grote aanpassingen. Nelle Driessen, consulente buitenruimte en speelnatuur van het CNME: “Wij wijzen ook op het feit dat buurten met plannen van die omvang rekening moeten houden met het beheer en de continuïteit ervan. Je moet er als buurt wel de mensen voor hebben om het eigen beheer blijvend invulling te geven.”

Wilgenhut
Inmiddels zijn er rond ‘t Weike fruitboompjes geplant, er zijn een wilgenhut en wilgenschermen, en het struinpad is gereed.  En het gras groeit op aangewezen delen stevig door. Marike Hendriks is volop betrokken bij de plannen en kijkt vanuit haar woning uit op het veldje. “Dat hoge gras zorgt er voor dat het geluid gedempt wordt.”

Saamhorigheid
Bijkomend effect is de nieuwe saamhorigheid, aldus Westerdijk: “Kinderen spelen weer meer met elkaar. Er komt een zomer barbeque en op de Nieuwjaarsborrel kwamen meer mensen dan voorheen.”